Foto: Øyvind Aukrust, Arbeidsmanden

På landsmøtets siste dag bevilget Arbeidsmandsforbundet en fast årlig støtte på 420.000 kroner til seks ulike organisasjoner.

Organisasjonene som vil få en fast årlig støtte fra forbundet de neste fire årene, er:

  • Norsk Folkehjelp: 250.000 kroner
  • LOs internasjonale arbeid: 50.000 kroner
  • Framfylkingen: 30.000 kroner
  • Nei til atomvåpen: 30.000 kroner
  • Manifest Analyse: 30.000 kroner
  • Tankesmien Agenda: 30.000 kroner

Den totale summen årlig er 25.000 kroner høyere enn i foregående landsmøteperiode, noe bevilgningskomiteens leder Terje Mikkelsen betegnet som «beskjedent». 

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) og Sosialistisk Ungdom (SU) vil ikke få fast støtte de neste fire årene.

– Det betyr ikke at Norsk Arbeidsmandsforbund skal slutte å støtte ungdomspartiene. Men vi mener det nye forbundsstyret må vurdere og beslutte årlig dersom det kommer søknader om støtte, sa Terje Mikkelsen, noe landsmøtet også sluttet seg til.