Arbeidsmandsforbundet deltar på høring – NTP 2025 – 2036

Forbundsleder Brede Edvardsen deltok på høringen om Nasjonal Transportplan 2025-2036.

Gode transportløsninger er en forutsetning for høy sysselsetting, god distriktsutvikling og verdiskaping. Norsk Arbeidsmandsforbund er derfor tilfreds med at det fortsatt legges opp til en kraftig satsing på samferdsel i neste planperiode. Men dette fordrer at NTP følges opp gjennom de årlige budsjettene.

I dag holdt forbundsleder Brede Edvardsen et høringsinnlegg om forbundets innspill på Nasjonal Transportplan 2025 – 2036. 

Se høringen her

Vei

Under høringen tok Edvardsen tok opp viktigheten av økt satsning på fylkesveier.

-Mer middel er avgjørende for å fjerne standardgapet mellom riksveiene og fylkesveiene. Dårlig vedlikeholdte veier innebærer en økt fare for trafikksikkerheten og brukernes liv og helse og dårlige vilkår for næringstransporten. 

Edvardsen er enig i regjeringens vurderinger om at tryggere og mer robuste fylkesveier både

11. april 2024|

Regionale verneombud – årsrapport 2023

Årsrapporten fra de regionale verneombudene, viser at det fortsatt er et stort behov for deres innsats for å styrke vernetjenesten.

Årsrapport 2023 fra regionale verneombud gir et godt innblikk og kunnskap om bransjene og arbeidet RVO har gjort i løpet av året.

Mars 2023 markerte et 10-årsjubileum for regionale verneombudene i hotell, restaurant og renhold sin oppstart. I løpet av 2023 har RVO gjennomført 1564 besøk, der de har hatt dialog med daglig leder, verneombud og ansatte på arbeidsplassen.

Fortsatt store utfordringer med vernetjenesten i renholdsbransjen.

Årsrapporten fra de regionale verneombudene (RVO), avdekker at det fortsatt er et stort behov for RVO sin innsats for å styrke vernetjenesten i virksomhetene. Funn fra årsrapporten viser at 43% av virksomhetene RVO besøkte ikke hadde valgt verneombud, og blant de virksomhetene som hadde verneombud var det kun 42% som hadde fått HMS-opplæring. Kun

8. april 2024|

Enighet i frontfaget

Over 19 timer på overtid ble Fellesforbundet og Norsk Industri enig i meklingen.

Solid lønnsøkning og en storstilt etter- og videreutdanningsreform er resultater i lønnsoppgjøret, skriver Fellesforbundet.

– Dette er en stor seier, sier Jørn Eggum.

Partene har blitt enige om lønnstillegg som gir en en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer, sier Eggum.

Etter- og videreutdanningsreform

Et av Fellesforbundets hovedkrav i oppgjøret er en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere. Det har partene blitt enige om, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform.

Nøkkeltall og andre gjennomslag

  • Generelt tillegg på 7 kr
  • Lavlønnstillegg på 3,50 kr
  • Samlet økning i offshoretillegg på 11 kr
  • De fleste andre
7. april 2024|

Brudd i frivillig mekling i byggfagene

Alexander Hopland-Wøien og Christian Justnes fra Fellesforbundet. Foto: Willy Bergsnov

Byggfagene brøt i dag den frivillige meklingen med NHO Byggenæringen og sendte samtidig varsel om plassfratredelse til 16.700 medlemmer, skriver Fellesforbundet.

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling med oppstart mandag 8. april klokken 10.00. 

Forhandlingsleder Christian Justnes fra Fellesforbundet er tydelig i sine krav:

– De viktigste kravene i dette oppgjøret er økt kjøpekraft og retten til etter- og videreutdanning. Her er det store forventninger blant medlemmene våre. 

Fristen som riksmekleren har satt til at partene skal komme til enighet er tirsdag 9. april kl 24.00.

 

5. april 2024|

Åpningstider påsken 2024

Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og deres familier en riktig god påske!

Vi har påskestengt fra 25.mars – 1.april. Sentralbordet åpner igjen tirsdag 2. april kl. 08.00.

Skal du jobbe i påsken? Les om hva du har krav på av fri, lønn og tillegg i påskeferien her

25. mars 2024|

En ansvarlig Nasjonal transportplan 2025-2036

Nasjonal transportplan har stor betydning for anleggsbransjen.

Kommentar fra forbundsleder Brede Edvardsen – Norsk Arbeidsmandsforbund

Vi har med stor spenning ventet på regjeringens fremskyndede framlegg av National transportplan for perioden 2025-2036. Vi har deltatt aktivt i dialogen i forkant, noe som er viktig for oss. Planen har stor betydning både for anleggsbransjen, kystforvaltningen og luftfarten, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Brede Edvardsen

Uten å ha gått igjennom planen i detaljer registrerer jeg at det legges opp til en langt mer realistisk og gjennomførbar plan sett i sammenheng med oppfølgingen i de årlige budsjettfremlegg i Stortinget. Dette er et viktig skritt slik at vi slipper luftslott liknende planer som vi har sett fra tidligere regjering, sier Edvardsen.

Vi ser en realistisk tilnærming i planen til de overordnede målsettingene rundt klima og miljø, arealdisponering, beredskap og tilrettelegging for brukernes

22. mars 2024|

Samarbeid med Støttekomiteen for Vest-Sahara

Norsk Arbeidsmandsforbund mener folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid.

Torsdag 21. mars bevilget forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 88 000 kr til Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Territoriet regnes av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid. Dette er en av grunnstenene for et demokrati. 

Sand er en begrenset ressurs, selv i Vest-Sahara. Pengene skal gå til å utvikle en studie som for første gang analyserer omfanget av Marokkos plyndring av sandressursene i de okkuperte områdene. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara er en medlemsorganisasjon stiftet i 1993. Foreningens mål er at folket fra territoriet Vest-Sahara skal få innfrid sin legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet fra kolonitiden. 

 

21. mars 2024|

Tariffoppgjøret 2024 – datoer

Denne listen vil oppdateres fortløpende etterhvert som flere datoer er klare. Det kan også forekomme avvik fra oppgitte datoer (eksempelvis som følge av streik). 

21. mars 2024|