På grunn av av ferieavvikling er LO stengt fra og med uke 28 til og med uke 33 (08.07.2024-19.08.2024).

Søknader om innarbeidingsordninger blir i utgangspunktet ikke behandlet i dette tidsrommet.
SISTE FRIST for innsendelse av søknader som man ønsker behandlet før sommeren er 02.07.2024.