Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sammen med hovedeier Stein Sturla Steinsvik og deleier Carl Diderik Cappelen.

Etter tre års omfattende boreaktivitet og analyser har det norske gruveselskapet Rare Earths Norway nå fått et første mineralressursestimat som viser at Fensfeltet er Europas største forekomst av sjeldne jordartselementer. 

Forbundsleder Brede Edvardsen ser positivt på den nye rapporten som ble lagt frem 6. juni. 

Norge kan spille en avgjørende rolle i den grønne omstillingen. I tillegg vil det kunne bidra til viktige distriktsarbeidsplasser, sier Edvardsen.

Forbundslederen fremhever også at norsk utvinning av sjeldne jordarter er viktig for den industrielle strategien som innebærer å øke Europas autonomi. 

Vi må gjøre oss uavhengig av kinesisk import av viktige metaller og mineraler. Norsk mineralutvinning vil bidra til robuste forsyningskjeder. Sett i lys av økt militarisering og opprustning, blir økt autonomi og selvforsyning i Europa alt viktigere. Vi kommer følge nøye med på utviklingen fremover, sier Edvardsen til slutt. 

 Bekrefter at Fensfeltet er Europas største

Rapporten er det første mineralressursestimatet for sjeldne jordarter som dekker hoveddelen av forekomsten i Fensfeltet. De sjeldne jordartene brukes i mange høyteknologiske produkter, som for eksempel mobiltelefoner, elbiler, vindmøller, batterier og solceller.

– Vi har fått dokumentert at dette er Europas største forekomst av sjeldne jordarter – med god margin. Dette er verdensklasse og en milepæl ikke bare for oss, men også for lokalsamfunnet i Nome, for Norge og for Europa, sa sjefgeolog i Rare Earths Norway, Trond Watne.

Næringsministeren er positiv

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) uttrykket begeistring over funnene.

– Dette betyr nye arbeidsplasser, innovasjon og utvikling i Nome i Telemark og i Norge. Grønn industri som vil bidra med byggesteiner til omstilling også globalt. Sjeldne jordarter som kan bli en ny, norsk paradegren. Som næringsminister er det min første prioritet å bidra til arbeidsplasser og verdiskapning her hjemme. Og det som skjer i Telemark, er inspirerende, sa Myrseth.

Fremdriften i prosjektet

I en pressemelding skriver Rare Earths Norway at de fortsetter arbeidet med å kartlegge forekomsten på Fensfeltet og planlegger nye borekampanjer allerede i 2024. En foreløpig økonomisk mulighetsstudie av prosjektet er også ventet i 2024. Selskapet har iverksatt en rekke større FoU-program og samarbeider med partnere i nesten 20 ulike land.

Neste skritt i arbeidet for Rare Earths Norway er å etablere en pilotfabrikk i Nome kommune, hvor ny teknologi skal testes ut og optimaliseres. I tillegg til forskning og utvikling skal piloten være et anlegg for opplæring i samarbeid med Nome videregående. Telemark Utviklingsfond (TUF) har støttet prosjektet med 20 millioner og REN jobber nå videre med lokalisering og fullfinansiering.