Stolt sponsor av «Sulis 1907»

 

Norsk Arbeidsmandsforbund er stolt sponsor av filmen «Sulis 1907». «Sulis 1907» tar for seg en mørk, men viktig del av Norsk Arbeidsmandsforbunds historie. Filmen har premiere 6 oktober 2023.

Sjekk med din avdeling om de setter opp en forpremiere

Opprør blant gruvearbeiderne

Året er 1907. Det er harde kår for Konrad og arbeiderne i gruvesamfunnet i Sulis. Et sted de kalte Lapplandshelvete på folkemunne. Dette var Nordens Ville vesten.

Konrad drømmer om å komme seg til Amerika for å gjenforenes med familien. I desperasjonen for å tjene penger til turen, får han overtalt seg til en jobb i Hanken – den hardeste gruva i hele Sulis. Det skal ikke bli ikke bedre når svensken Olof Wennström kommer til makta i gruveselskapet. Det begynner å blusse opp et opprør blant arbeiderne, men Wennström har andre planer. Og midt i konflikten står Konrad.

13. september 2023|

Rapportlansering: Vekterbransjens samfunnsbidrag i Norge


Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har bestilt en rapport om vekterbransjens samfunnsbidrag. I denne rapporten ser vi nærmere på om sikkerhetsbransjens samfunnsbidrag er kjent, anerkjent og ikke minst «utnyttet». Vi stiller oss også spørsmålene om det er noen utfordringer knyttet til sikkerhetsbransjens stadig større samfunnsrolle. 

 Last ned rapporten her

Enkel frokost serveres fra klokken 8. 

Panelet

13. september 2023|

Bransjerådet for bergindustrien på besøk i Alta

Bransjerådet for bergindustrien arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår, og for å øke aktiviteten i bergindustrien slik at næringen går en stabil framtid i møte.

Bransjerådet for bergindustrien var på besøk i Alta og på bedriftsbesøk hos på Sibelco Stjernøya siste uken i august.

Tema for samlingen var regjeringens mineralstrategi og situasjonen i Alta og Finnmark. Det var innledninger av leder i LOs næringspolitiske avdeling Kenneth Sandmo, mineralpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget Sverre Myrli og ordfører i Alta Monica Nilsen(AP).

Det var gode innledninger og diskusjoner, både i tilknytning til innlederne samt oppsummering og videreføringer til nytt bransjeråd og arbeidet med landsmøtets nylig vedtatte handlingsprogram.

Forbundssekretær Frank Toks tok over stafettpinnen som leder av bransjerådet etter nestleder Arne Presterud. Begge var godt fornøyd med resultatet av samlingen som også lover godt for det videre arbeidet med mineralnæringen i forbundet i

4. september 2023|

Enighet om pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

– For oss har det vært viktig å sikre ansatte med særaldersgrenser en reell mulighet til å gå av med en god pensjon. Vi mener vi nå har landet en avtale som er vesentlig bedre enn en videreføring av dagens ordning. Dette er folk som har gått inn i særlig belastende og krevende yrker, og som har hatt tillit til at det offentlige sikrer dem en anstendig inntekt også etter at jobben er gjort, sier Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO og forhandlingsleder.

Mange samfunnskritiske stillinger i ulike tjenesteområder i offentlig sektor har i dag særaldersgrense, som betyr at de har rett til å gå av med pensjon

25. august 2023|

Besøk av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Forbundsleder Brede Edvardsen og samferdselminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jan-Erik Østlie

Tirsdag 22. august fikk bransjerådet for samferdsel besøk av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

-I Norsk Arbeidsmandsforbund har vi alle NTP liggende på nattbordet, og vi er derfor glade for at ministeren lytter, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Nygård holdt en innledning for Arbeidsmandsforbundets tillitsvalgte, fulgt av spørsmål og innspill fra bransjerådet. I sin innledning la samferdselsministeren vekt på at drift og vedlikehold av veinettet vil bli prioritert fremover. Nygård ga også en innføring av det politiske bakteppet for situasjonen vi står i dag, med fokus på sikkerhetspolitikk og inflasjon.

Harde prioriteringer

Nygård poengterte at det vil bli harde prioriteringer i statsbudsjettet fremover og store samferdselsprosjekter vil bli delt opp i større grad enn før.

-Vi må føre en politikk som er forenlig med tiden vi lever i, sa Nygård.

23. august 2023|

Ungdomskonferanse i Bergen 27.-29. oktober

 

Norsk Arbeidsmandsforbund inviterer til ungdomskonferanse i Bergen 27.-29. oktober 2023. Konferansen er for medlemmer og tillitsvalgte under 35 år. 

Årets tema er psykisk helse i arbeidslivet. Bli med å møt andre ungdommer i forbundet, skap nettverk og lær mer om dine rettigheter i arbeidslivet. Reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste dekkes av forbundet.

Du vil få en e-post når din plass er bekreftet. Påmeldingsfrist er 30.september.

Meld deg på her 

Last ned invitasjon her

22. august 2023|

Gode diskusjoner på Arendalsuka

Fra venstre: Ordstyrer Martine Aurdal, Truls Gulowsen leder Naturvernsforbundet, Are Tomasgard LO-ledelsen, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Elisabeth Mikalsen, ordfører i Røst kommune og Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen.

Norsk Arbeidsmandsforbund inviterte til flere spennende debatter og interessante arrangementer i Bankgården under Arendalsuka. 

Klimakritiske mineraler 

I en velbesøkt bakgård i Arendal var Norsk Arbeidsmandsforbund med å sette fokus på mineralnæringen i Norge. Hvordan skal vi få mineraler nok til det grønne skiftet, og hvordan det skal gjøres med hensyn til folk, klima, natur, og miljø?

Arrangementet ble åpnet av Klima- og miljøminister Barth Eide som holdt en innledning om dilemmaer i oppfølgingen av natur- og klimapolitikk og rettferdig omstilling.

Are Tomasgard fra LOs ledelse og leder av Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, diskuterte mineralutvinning i Norge. Tomasgard tok opp de sikkerhetspolitiske aspektene ved å

21. august 2023|

Lansering av rapport om AFP

Tirsdag 15. august lanserte Norsk Arbeidsmandsforbund, Handel og Kontor og NHO Service og Handel en ny rapport om AFP. Er en reformert AFP som inkluderer alle et bedre alternativ for ansatte og bedrifter i service- og handelsnæringen?

Dagens AFP-ordning i privat sektor er en tariffavtalt pensjonsordning som gir et livsvarig tillegg til alderpensjon fra folketrygden og tjenestepensjon til ansatte i bedrifter som er tilsluttet ordningen. 

Rapporten viser hvordan dagens AFP-ordning virker for ansatte og bedrifter innenfor service- og handelsnæringen, og tydeliggjør behovet for en reformert AFP som et bedre alternativ.

Rapporten viser blant annet at andelen ansatte som jobber i en AFP-tilsluttet bedrift er lav, og at det også er grunn til å tro at det er få av de ansatte i service- og handelsnæringene som faktisk jobber i en slik bedrift som får AFP.

 Les hele

15. august 2023|