Enighet i lønnsoppgjøret for service og vedlikehold

Tjenester som omfattes av service- og vedlikeholdsoverenskomsten er bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og vedlikeholdstjenester og flerfaglige tjenester m.m.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny overenskomst for service og vedlikehold. Forbundsleder Brede Edvardsen ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

– Resultatet er i tråd med rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft. Vi har også oppnådd fremskritt på tekstområdet, sier Edvardsen.

– Nye teknologier, tekniske krav og miljøvennlige energiløsninger setter nye standarder for service- og vedlikeholdsbransjen. Derfor er jeg glad at vi har fått på plass at vi skal gjennomgå relevante tariffbestemmelser om kompetanseutvikling, sier Edvardsen til slutt.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til

8. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for anleggsarbeidere

Nestleder Arne Presterud og Iselin Bauer Seeberg fra NHO Byggenæringen.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Byggenæringen om forslag til ny overenskomsten for private anlegg.

Nestleder Arne Presterud ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

– Det har vært krevende, men konstruktive forhandlinger. Økonomisk vil resultatet gi våre medlemmer økt kjøpekraft, som var et krav i dette oppgjøret, sier Presterud.

– Resultatet følger rammen i frontfaget og vi fikk til mye bra på tekstdelen. Vi har fått på plass viktige protokolltilførsel som vil klargjøre flere punkter det har vært mye spørsmål om, blant annet om betaling for 1. påskedag og 1. pinsedag, sier Presterud til slutt.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 21.05.24. Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler

8. mai 2024|

Uttak ved eventuell streik for vektere

Partene møtes hos Riksmekleren 9.-10. mai.

Hvis meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel ikke leder frem, vil disse bedriftene bli tatt ut i streik.

Les mer her 

Plassfratredelsen iverksettes fra 12. mai. kl. 24.00, dog slik at skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl. 24.00 den 12. mai, skal avsluttes senest kl. 06.00 den 13. mai 2024. Totalt 1196* st.

Arbeidsgiver Antall
Avarn Security AS Avd Bergen  – Vakt 114
Avarn Security AS Avd Drammen 9
Avarn Security AS Avd Hammerfest 3
Avarn Security AS Avd Kristiansand 22
Avarn Security AS Avd Molde 23
Avarn Security AS Avd Oslo – Vakt 160
Avarn Security AS Avd Råde 26
Avarn
7. mai 2024|

Grangex kjøper opp Sydvaranger Gruver

Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen, ser positivt på oppkjøpet av Sydvaranger.

Forbundsleder Brede Edvardsen er glad for at det svenske gruveutviklingsselskapet GRANGEX nå har kjøpt Sydvaranger gruver og at de planlegger å investere flere milliarder kroner i utvinning av jernmalm, som følge av økende etterspørsel og priser på jernmalm i Europa.

Sydvaranger gruver er ett av Europas største gruven anlegg og vil kunne skape opp mot 450 arbeidsplasser ved full drift.

– Dette er viktig for både for Kirkenes og hele regionen, samtidig som behovet for økt selvforsyning av jernmalm og andre mineraler på veien mot den grønne omstillingen, står høyt på dagsorden i EU i en urolig

7. mai 2024|

Tariffoppgjøret for maskin er i gang

I to dager skal Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) forhandle om anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører..

I dag starter lønnsforhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) på den andre siden.

Det er satt av to dager til forhandlinger. Forbundssekretær Frode Engen leder forhandlingsdelegasjonen. 

7. mai 2024|

Lønnsforhandlinger for service og vedlikehold

Forhandlingsdelegasjonen er klare for forhandlinger. Tjenester som omfattes av denne overenskomst er bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og vedlikeholdstjenester og flerfaglige tjenester m.m.

I dag starter lønnsforhandlingene for arbeidsfolk som jobber innen service og vedlikehold.

Det er satt av en dag for forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel.

Forbundets viktigste krav er økt kjøpekraft. Forbundsleder Brede Edvardsen leder forhandlingene. 

7. mai 2024|

Lønnsoppgjøret for anleggsarbeidere er i gang

Forhandlingsdelegasjonen fra Norsk Arbeidsmandsforbund er klare.

I dag kl. 11 starter lønnsforhandlingene for private anlegg mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Byggenæringen.

Det er satt av to dager til forhandlinger. Forbundets viktigste krav er økt kjøpekraft. Nestleder Arne Presterud leder delegasjonen.

 

6. mai 2024|