Renholdere over hele verden krever bedre lønns- og arbeidsvilkår.

I dag markerer fagorganiserte over hele verden den internasjonale kampdagen for renholdere. Vi krever heltid på dagtid! Dagarbeid når man kan, nattarbeid når man må. 

Vi vil ha heltid på dagtid fordi renholdere er:

  • Foreldre som skal gjøre lekser med sine barn, følge de opp på fritidsaktiviteter og lese godnatthistorier.
  • Folk som skal ha et sosialt liv sammen med andre – trene, gå på kino, konsert og syklubb.
  • Mennesker som vil leve lange friske liv. Unødvendig nattarbeid er helsetyveri.