AOF ble opprettet som Arbeidernes opplysningsforbund i 1931. Studieforbundet har voksenopplæring som hovedformål.

Styret i AOF Norge har kommet frem til beslutningen å legge ned driften på grunn av det ikke er økonomi for videre drift.

Norsk Arbeidsmandsforbund har mange engasjerte og dyktige medlemmer som ønsker å gå på kurs. Forbundet vil, så langt det går, ivareta den planlagte sentrale kursplanen.

Mer informasjon kommer.