About Kari Bernardini

This author has not yet filled in any details.
So far Kari Bernardini has created 59 blog entries.

Flomkatastrofen i Pakistan – forbundet viser solidaritet med ofrene

Foto: Pakistan Røde Halvmåne

Norsk Arbeidsmandsforbund har bevilget 50 000,- til Røde Kors sitt arbeid for flomofrene i Pakistan med følgende begrunnelse:

Pakistan opplever nå monsunnedbør som er nesten ti ganger høyere enn normalt. Dette har resultert i ukontrollerbare urbane flom- og jordskred over hele landet. På det meste har en tredel av landet ligget under vann i de verste oversvømmelsene i Pakistans historie. Hele byer og store landbruksområder ligger under vann.
Flommen har foreløpig ført til over 1300 døde, over 3 millioner mennesker på flukt og
har skadet mer enn en halv million hjem. 33 millioner mennesker er berørt av
monsunregnet og det er gjort skader for minst 10 milliarder dollar. Pakistans regjering
har bedt om internasjonal nødhjelp.

Nødhjelpsarbeidet er svært vanskelig. Få norske organisasjoner er til stede med
nødhjelpsarbeid i landet. Blant de få er Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Røde

15. september 2022|

Støtteerklæring til de streikende i IndustriEnergi!

Våre kamerater i IndustriEnergi er i streik på den elektrokjemiske overenskomsten.

IndustriEnergi ønsker blant annet å få på plass en aksjonsrett lokalt, slik at arbeidstakersiden styrkes i lokale forhandlinger med arbeidsgiversiden.
Retten til reelle lokale lønnsforhandlinger er svært viktig, og vi står sammen med IEs medlemmer i kampen for at denne retten fortsatt skal være reell.
Det er avgjørende å utjevne maktforskjellen rundt forhandlingsbordet for partene lokalt.
Det er vanskelig å forstå at ikke arbeidsgiversiden kommer dere i møte i en tid hvor industrien går med historiske overskudd.
Arbeidstakere som er lojale når bedriftene går dårlig skal ha sin rettmessige del av verdiskapningen når bedriftene går godt.
Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund står sammen med dere i kampen!

24. august 2022|

Fullt trøkk på Arendalsuka

Panelet i tirsdagens mineraldebatt, fra venstre: Ordstyrer Trygve Svensson fra Tankesmien Agenda, Martin Melvær fra Bellona, Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet, Espen Lea fra Saferock og forfatter Elisabeth Gammelsæter

Denne uken er vi til stede i Arendal med full trøkk!
Den årlige Arendalsuka har i år hele 1700 arrangementer over fem dager, og samler alle de viktigste aktørene fra organisasjonslivet og politikken. Vårt forbund har vært representert med leder Anita, nestleder Brede og forbundssekretær Arne, og de har brukt tiden godt.
Anita Johansen har deltatt i flere debatter, og har snakket arbeidsfolks sak både om mineralnæringen, ansattes vilkår på norske flyplasser og om næringsutvikling i Nord-Norge.

Nestleder Brede Edvardsen flankert av Edvard Sørensen fra Fellesforbundet og direktør i Skanska Kristian Brende.
Brede Edvardsen stilte i debatt hos Byggenæringen Landsforbund og snakket om kampen

18. august 2022|

Sterkt og fint møte med Utøya

Torsdag 04.08 besøkte medlemmer av forbundsledelsen AUFs sommerleir på Utøya. For noen var det første møte med dette helt spesielle stedet, andre hadde vært på besøk tidligere. Felles for alle var at det var første gang de besøkte øya mens det pågikk en sommerleir, og stedet var fylt opp av engasjert ungdom.
-Det er en spesiell og fin følelse å stå ved minnesmerket i lysningen og lese navnene på de 69 som omkom, og samtidig høre lyden av heiarop fra fotballbanen nedenfor. AUF har virkelig tatt øya tilbake, sier nestleder Brede Edvardsen.
Et av de stedene på Utøya som berører mest er Hegnhuset. Strukturen ble reist rundt kafèbygget hvor mange ble drept 22. juli, og hviler på 69 tresøyler, èn for hver av de omkomne. På veggen inne i kafèbygget henger fortsatt en plakat fra Norsk Arbeidsmandsforbund på veggen.

5. august 2022|

Vi støtter de streikende SAS-pilotene!

Norsk Arbeidsmandsforbund støtter SAS-pilotenes streik!

Ledelsen i SAS har forlatt den skandinaviske arbeidslivsmodellen, og har benyttet pandemien og skattebetalernes penger til å kvitte seg med lojale ansatte. Over 2000 ansatte ble oppsagt, 560 av disse var piloter. Til tross for en helt klar avtale med fagforeningene om at oppsagte ansatte skulle få jobben tilbake når trafikken kom i gang igjen har SAS i ly av pandemien konstruert nye kreative selskapsstrukturer hvor helt nye piloter ansettes i bemanningsbyrå. Det er inngått tariffavtaler med en helt ny fagforening bak ryggen på de eksisterende fagforeningene. Dette er klare brudd på arbeidslivets spilleregler og et forsøk på fagforeningsknusing.

SAS-pilotenes viktigste krav er pilotenes arbeidsplasser ikke skal flyttes til bemanningsbyråer i kreative selskapsstrukturer – og at SAS gir jobben tilbake til 450 kolleger som ikke har fått jobben tilbake.

SAS-pilotene vil:
• hjelpe SAS gjennom krisen ved

5. juli 2022|

Enighet med Store Norske på Svalbard

I tillegg til forhandlingsleder Anita Johansen besto delegasjonen av Rune Mjelde, Arne Presterud og Svein Jonny Albrigtsen

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Store Norske Grubekompani AS 2022-2024.
Til tross for urolige tider i og forskjellige utfordringer i Store Norske Grubekompani as, har vi fått til en avtale. Det var utfordrende forhandlinger og vi er veldig fornøyd med at vi oppnådde enighet, sier leder Anita Johansen.

Økonomi:
Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- pr. time (37,5t/uke)
Fagarbeidertillegget økes til kr. 15,00 pr. time (37,5 t/uke)
Tillegg for røykdykker personell økes til kr. 16,60 pr. time

Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med svarfrist 1. juli 2022.
Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler resultatet.

22. juni 2022|

Enighet på parkering med NHO

Forhandlingsdelegasjonen, fra venstre: Trine Wiig, Asle Granås, Martin Stokke Sperre

Enighet på parkeringsoverenskomsten med NHO

Vi er godt fornøyd med resultatet vi oppnådde, man fikk et generelt tillegg på 6 kroner pr time og økning på natt og helgetillegg. Minstelønnssatsene heves tilsvarende. I tillegg har man valgt å satse på de med lang ansiennitet og høy kompetanse i bedriften og legger til et ekstra trinn på ansiennitet slik at de med mer enn ti års ansettelse får to kroner ekstra pr time.
Forhandlingsutvalget anbefaler dette oppgjøret og oppfordrer alle til å stemme ja når resultatet kommer ut på uravstemning. Uravstemningen avsluttes 1. juli 2022.

Protokollen kan du lese her: Parkering – NHO 2022

21. juni 2022|