Norsk Arbeidsmandsforbund støtter SAS-pilotenes streik!

Ledelsen i SAS har forlatt den skandinaviske arbeidslivsmodellen, og har benyttet pandemien og skattebetalernes penger til å kvitte seg med lojale ansatte. Over 2000 ansatte ble oppsagt, 560 av disse var piloter. Til tross for en helt klar avtale med fagforeningene om at oppsagte ansatte skulle få jobben tilbake når trafikken kom i gang igjen har SAS i ly av pandemien konstruert nye kreative selskapsstrukturer hvor helt nye piloter ansettes i bemanningsbyrå. Det er inngått tariffavtaler med en helt ny fagforening bak ryggen på de eksisterende fagforeningene. Dette er klare brudd på arbeidslivets spilleregler og et forsøk på fagforeningsknusing.

SAS-pilotenes viktigste krav er pilotenes arbeidsplasser ikke skal flyttes til bemanningsbyråer i kreative selskapsstrukturer – og at SAS gir jobben tilbake til 450 kolleger som ikke har fått jobben tilbake.

SAS-pilotene vil:
• hjelpe SAS gjennom krisen ved å tilby besparelser på en av de allerede billigste tariffavtalene for piloter i Europa
• at SAS følger inngåtte avtaler og ansetter de 450 pilotene som fortsatt ikke har fått jobben tilbake
• ha garanti for at vi får beholde jobbene våre og at de ikke flyttes til underselskaper og bemanningsbyråer i nye kreative selskapsstrukturer
• at SAS slutter å rasere den skandinaviske arbeidslivsmodellen, med fare for stor smitteeffekt til andre bransjer i Skandinavia.

SAS-pilotene håper at de snart får gjøre de de kan aller best – å fly passasjerene trygt frem til destinasjonene sine. Vi håper derfor SAS raskt tar til fornuft og oppfordrer selskapet til å vise reell vilje til å finne en løsning.

Vi støtter SAS-pilotenes kamp for å beholde jobbene sine – i et fortsatt trygt skandinavisk arbeidsliv for alle!