I tillegg til forhandlingsleder Anita Johansen besto delegasjonen av Rune Mjelde, Arne Presterud og Svein Jonny Albrigtsen

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Store Norske Grubekompani AS 2022-2024.
Til tross for urolige tider i og forskjellige utfordringer i Store Norske Grubekompani as, har vi fått til en avtale. Det var utfordrende forhandlinger og vi er veldig fornøyd med at vi oppnådde enighet, sier leder Anita Johansen.

Økonomi:
Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- pr. time (37,5t/uke)
Fagarbeidertillegget økes til kr. 15,00 pr. time (37,5 t/uke)
Tillegg for røykdykker personell økes til kr. 16,60 pr. time

Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med svarfrist 1. juli 2022.
Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler resultatet.