About Kari Bernardini

This author has not yet filled in any details.
So far Kari Bernardini has created 59 blog entries.

Enighet på bergindustrioverenskomsten!

Bak fra venstre: Tor Egil Johansen, Stian Ollila, Arne Presterud, Arve Larsen
Foran: Brede Edvardsen, Frank Toks, Ole-Johnny Zeylon

Denne uken har det vært forhandlet på den tradisjonsrike bergindustrioverenskomsten, og med godt resultat! Det ble oppnådd enighet med Norsk Industri, og protokollen finner du her: 

Over ser vi forhandlingsdelegasjonen i et muntert øyeblikk etter at forhandlingene var landet!

2022-06-15 Enighetsprotokoll Bergindustri 2022

 

17. juni 2022|

Bekymring over pensjonsutvalgets rapport

Pensjonsutvalget leverte 16. juni sin utredning til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).
Utvalget ble nedsatt av Erna Solbergs regjering i juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen fra 2011, og nå er altså arbeidet ferdig.
Dette er hovedpunktene:
• Øke aldersgrensene i pensjonssystemet
• Minsteytelsene bør følge den generelle velstandsutviklingen
• Uføre sin alderspensjon må skjermes bedre enn i dagens system

Forbundsleder Anita Johansen mener det var på høy tid med en gjennomgang av pensjonsreformen, men er skeptisk til deler av utvalgets arbeid:
-Utfordringen er at mange allerede i dag ikke klarer å stå i jobb frem til pensjonsalder, fordi de jobber i sliteryrker. Mange av våre renholdere blir uføretrygdet før pensjonsalder fordi kroppen er utslitt, og nå foreslår altså dette utvalget at de skal stå enda lenger i jobb! I tillegg har arbeidsfolk i lavtlønte sliteryrker lavere forventet levealder,

17. juni 2022|

Sulis-filmen er tema på LO-kongressen

 

Forbundsleder Anita Johansen og Sulis-regissør Nils Gaup på location i Riga

Storfilmen Sulis er som mange vet under innspilling for tiden. Den sterke historien om gruvearbeidernes opprør i Sulithjelma i 1907 er en av grunnsteinene i historien til Norsk Arbeidsmandsforbund. Oscar-nominerte Nils Gaup regisserer filmen, som er finansiert bl.a. av flere LO-forbund. 

Forbundsleder Anita Johansen har besøkt innspillingen nede i gruvene på Røros, og på settet i Riga. På LO-kongressens åpningsdag ble det arrangert en panelsamtale med med produsent Tom Vidar Karlsen, forbundsleder Anita og Trond Eliassen fra produksjonsselskapet Storytel, stødig ledet av LOs Jonas Bals. 

-Dette er en utrolig viktig del av vår historie, og vi er glad for at den nå skal bli kjent for et større publikum, sier Anita Johansen. -Og vi må ikke glemme at de kampene som de sto i der oppe i 1907 er ikke vunnet for

31. mai 2022|

Enighet i lønnsoppgjøret for anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører

Forhandlingsdelegasjonen: Kenneth Brandsegg, Børge Torgeirsen, Anita Johansen, Frode Engen, Andreas Granum Hansen, May Britt Jacobsen, Tor Ivar Strøm., Pål Christopher Båtnes, Knut Anders Mathisen, Guttorm Rue, Knut Erik Andersen 

Etter 3 dagers forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenører for 2022-2024.

-Vi er fornøyde med resultatet. Det har vært god dialog og godt forhandlingsklima med bra resultat på tekstendringer. Men det ble tøffe runder på økonomien. Vi fikk gjennomslag for blant annet lik lønn for alt arbeid under dag, og forbedrede brakkebestemmelser med fokus på likestilling. Det er også enighet om å videreføre utvalgsarbeid. Likeledes er man enige om tilpasset arbeidstøy til begge kjønn. Det er også lagt til tekst om vernebriller med styrke i tråd med frontfaget, sier Anita Johansen.

Økonomi:
Det gis et generelt tillegg på kr 5,-

25. mai 2022|

Ingen LO-streik i staten

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren tirsdag. -Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
-Dette har vært en av de tøffeste rundene jeg har vært med på i min tid som tillitsvalgt. I en mekling får man det aldri helt nøyaktig slik man vil, men vi har kommet langt i denne runden og må si oss godt fornøyd med resultatet, sier Aas.
Reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem var det som skulle til for å finne løsningen.
-Et lønnsoppgjør dreier seg ikke bare om størrelsen på lønnspotten, men like mye om hvordan lønnsmidlene fordeles.

25. mai 2022|

Enighet på Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten

 

Foran fra venstre: Forhandlingsleder Brede Edvardsen, Roger Lund, Robert Valslag, Magnus Asplund, Robin Olafsen, Trine Wiig. Bak fra venstre: Jon Espen Holt, Stig Flatekval, Reino Holmen, Frode Pedersen, Stig Andrè Rødland.

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten for 2022-2024.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Til tross for urolige tider og forskjellige utfordringer i bransjene som er omfattet av overenskomsten, har vi fått til en avtale vi er fornøyde med. Det var utfordrende å komme i land med økonomien, men vi fornøyde med totalen, sier nestleder Brede Edvardsen.

I overenskomsten er det tatt inn bestemmelser for å avtale akkordavlønning der det er naturlig, og utgiftsdekning for kostnader i forbindelse med lading av el-bil. Partene er enige om at arbeidsgiver bekoster arbeidstøy tilpasset begge kjønn, og vernebriller med

25. mai 2022|

Enighet på Fritids- og Opplevelsesavtalen med Virke

Fra protokollsigneringen, tillitsvalgt Cathrine Siro og forbundssekretær Terje Mikkelsen signerer avtalen med Virkes forhandlere.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke har i forhandlinger i dag blitt enige om revidert Fritids og opplevelsesavtale. Fritids og opplevelsesavtalen omfatter forskjellige fritidstilbud med hovedvekt på treningssentre.
Partene er enige om følgende:
• Det gis et generelt tillegg til alle på kroner 6,-
• Tilleggene for ubekvem arbeidstid heves med kroner 1,-
• Matpengesatsen økes til 96,-
• Det skal avholdes halvårlige møter mellom partene for å se på utvikling av Overenskomsten
Vi er fornøyde med å komme i havn gjennom forhandlinger og å ha sikret et godt kronetillegg for våre medlemmer på avtalen, sier forhandlingsleder Terje Mikkelsen. Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler avtalen og oppfordrer alle medlemmer til å delta i uravstemningen.
Fristen for å avgi stemme er 6. juni.

23. mai 2022|

Resultat forhandlinger for fritids- og aktivitetsavtalen

Forhandlingsdelegasjonen besto av Ine Segberg fra dyreparken i Kristiansand, forbundssekretær Terje Mikkelsen, Tanya Minchin fra dyreparken og forbundssekretær Trine Wiig.

Etter forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv kommet til enighet om følgende forslag til revidert Fritids- og aktivitetsavtale for 2022-2024.
Forslaget har følgende hovedpunkter:
1. Det gis et generelt tillegg på kr 4,-
2. Det gis et normallønnstillegg på kr 2,-
3. Lønnstilleggene (til sammen kr 6,-) gis til alle fra 1. mai 2022
4. Helgetilleggene økes med kr 1,- til hhv kr 13,50 og kr 23,50
5. Ansvarstillegg og kompetansetillegg økes med kr 1,-
6. Matpengesatsen økes med kr 6 til kr 96.
7. Bedriftene skal også opplyse om den til enhver tid gjeldende pensjonsleverandør på en hensiktsmessig måte
Partene er enige om å sette ned et utvalg for å se på tariffavtalens oppbygging og vurdere endringer i særtrykkene.

23. mai 2022|