Panelet i tirsdagens mineraldebatt, fra venstre: Ordstyrer Trygve Svensson fra Tankesmien Agenda, Martin Melvær fra Bellona, Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet, Espen Lea fra Saferock og forfatter Elisabeth Gammelsæter

Denne uken er vi til stede i Arendal med full trøkk!
Den årlige Arendalsuka har i år hele 1700 arrangementer over fem dager, og samler alle de viktigste aktørene fra organisasjonslivet og politikken. Vårt forbund har vært representert med leder Anita, nestleder Brede og forbundssekretær Arne, og de har brukt tiden godt.
Anita Johansen har deltatt i flere debatter, og har snakket arbeidsfolks sak både om mineralnæringen, ansattes vilkår på norske flyplasser og om næringsutvikling i Nord-Norge.

Nestleder Brede Edvardsen flankert av Edvard Sørensen fra Fellesforbundet og direktør i Skanska Kristian Brende.
Brede Edvardsen stilte i debatt hos Byggenæringen Landsforbund og snakket om kampen mot arbeidslivskriminalitet, og Arne Presterud har snakket seg varm om mineralnæringen, som også er hans ansvarsområde. Samferdselsminister Jon Ivar Nygårdstrakte også ut en hånd i luftfartsdebatten og ville gjerne ha mer informasjon om vektere og renholdernes arbeidsforhold på flyplassene. Det lover vi å følge opp!

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård lytter til forbundsleder Anita Johansen i luftfartsdebatten torsdag.
Vårt eget arrangement om mineralnæringen i det grønne skiftet var godt besøkt, og det var knapt en ledig stol å oppdrive. I tillegg fulgte over 200 personer oss på streaming, og det er vi godt fornøyd med!  I tillegg har våre folk fått med seg mange viktige debatter som berører våre områder, og ikke minst: Fått politikere i tale for å fortelle hva våre medlemmer er opptatt av!

-Det er viktig å være til stede på denne arenaen av flere grunner, sier Anita Johansen.
-Forbundet blir synlig både for nye og eksisterende samarbeidspartnere, og vi må være relevante hvis vi skal få gjennomslag for våre saker. Dessuten er det sosialt og hyggelig å treffe så mye folk, avslutter hun.