Våre kamerater i IndustriEnergi er i streik på den elektrokjemiske overenskomsten.

IndustriEnergi ønsker blant annet å få på plass en aksjonsrett lokalt, slik at arbeidstakersiden styrkes i lokale forhandlinger med arbeidsgiversiden.
Retten til reelle lokale lønnsforhandlinger er svært viktig, og vi står sammen med IEs medlemmer i kampen for at denne retten fortsatt skal være reell.
Det er avgjørende å utjevne maktforskjellen rundt forhandlingsbordet for partene lokalt.
Det er vanskelig å forstå at ikke arbeidsgiversiden kommer dere i møte i en tid hvor industrien går med historiske overskudd.
Arbeidstakere som er lojale når bedriftene går dårlig skal ha sin rettmessige del av verdiskapningen når bedriftene går godt.
Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund står sammen med dere i kampen!