Foto: Pakistan Røde Halvmåne

Norsk Arbeidsmandsforbund har bevilget 50 000,- til Røde Kors sitt arbeid for flomofrene i Pakistan med følgende begrunnelse:

Pakistan opplever nå monsunnedbør som er nesten ti ganger høyere enn normalt. Dette har resultert i ukontrollerbare urbane flom- og jordskred over hele landet. På det meste har en tredel av landet ligget under vann i de verste oversvømmelsene i Pakistans historie. Hele byer og store landbruksområder ligger under vann.
Flommen har foreløpig ført til over 1300 døde, over 3 millioner mennesker på flukt og
har skadet mer enn en halv million hjem. 33 millioner mennesker er berørt av
monsunregnet og det er gjort skader for minst 10 milliarder dollar. Pakistans regjering
har bedt om internasjonal nødhjelp.

Nødhjelpsarbeidet er svært vanskelig. Få norske organisasjoner er til stede med
nødhjelpsarbeid i landet. Blant de få er Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Røde Kors.
Vi anbefaler å støtte Røde Kors sitt arbeid. Røde Kors samarbeider direkte med Pakistans Røde Halvmåne om blant annet mobile helseklinikker som gjør det de kan for å hjelpe
de som er rammet. Pakistansk Røde Halvmåne yter for tiden nødhjelp i 23 av de mest
berørte distriktene.

Les mer om Røde Kors’ arbeid her