Resultat forhandlinger for fritids- og aktivitetsavtalen

Forhandlingsdelegasjonen besto av Ine Segberg fra dyreparken i Kristiansand, forbundssekretær Terje Mikkelsen, Tanya Minchin fra dyreparken og forbundssekretær Trine Wiig.

Etter forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv kommet til enighet om følgende forslag til revidert Fritids- og aktivitetsavtale for 2022-2024.
Forslaget har følgende hovedpunkter:
1. Det gis et generelt tillegg på kr 4,-
2. Det gis et normallønnstillegg på kr 2,-
3. Lønnstilleggene (til sammen kr 6,-) gis til alle fra 1. mai 2022
4. Helgetilleggene økes med kr 1,- til hhv kr 13,50 og kr 23,50
5. Ansvarstillegg og kompetansetillegg økes med kr 1,-
6. Matpengesatsen økes med kr 6 til kr 96.
7. Bedriftene skal også opplyse om den til enhver tid gjeldende pensjonsleverandør på en hensiktsmessig måte
Partene er enige om å sette ned et utvalg for å se på tariffavtalens oppbygging og vurdere endringer i særtrykkene.

23. mai 2022|

Brudd i forhandlinger på overenskomst for skianlegg

Det har i kveld blitt brudd i forhandlingene på overenskomst for skianlegg med NHO Reiseliv.
Partene sto denne gangen alt for langt fra hverandre og kunne ikke komme til enighet, sier forbundssekretærene Trine Wiig og Terje Mikkelsen. Oppgjøret går nå til riksmekleren, dato for mekling er ikke fastsatt.

Dette er det første bruddet for Norsk Arbeidsmandsforbund i årets lønnsoppgjør. 

 

20. mai 2022|

Resultat av uravstemminger – oppdateres!

Resultat av uravstemming Renholdsbedrifter, avsluttet 11.05.22:

Ja: 95,49 %
Nei: 2,05 %
Blank: 2,46 %

Resultat av uravstemming Vakt, avsluttet 15.05.22:

Ja: 68,87 %
Nei: 23,21 %
Blank: 7,93 %

Resultat av uravstemning på private anlegg, avsluttet 18.05:

Ja: 83,04 %
Nei: 11,23 %
Blank: 5,73 %

 

18. mai 2022|

Enighet i oppgjøret for asfalt og veivedlikehold

Fra venstre: Jan Ørnevik FF, Frode Engen NAF, Håkon Småbrekke NAF, Svein Olav Bechstrøm NAF, Ole Høybakken NAF, Rolf Madsen NAF, Nina Ullmann FF, Jarle Røksund NAF, Fredrik Dahl NAF Jan Ove Wium FF, Brede Edvardsen NAF Morten Dahl NAF og Jan Erik Haldorsen NAF.

Med forbundsnestleder Brede Edvardsen i spissen for NAFs delegasjon ble det i ettermiddag oppnådd enighet på overenskomsten for asfaltarbeid og veivedlikehold 2022-24. På arbeidstakersiden forhandlet Norsk Arbeidsmandsforbund sammen med Fellesforbundet.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Vi har hatt god dialog rundt vanskelige temaer som arbeidstid og innkvartering for driftspersonell. Vi har også klart å bli enige om bestemmelser rundt forskyvning og endring av arbeidstid, noe som har vært et tema i mange år. Det har også vært litt tautrekking rundt økonomien, men vi synes helheten i oppgjøret er god, sier nestleder Brede Edvardsen.

Det er også enighet om

12. mai 2022|

Enighet mellom renholderne og Virke

Nestleder Brede Edvardsen og forbundssekretær Trine Wiig sto for forhandlingene med Virke

I dag har det pågått forhandlinger på renholdsoverenskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden og arbeidsgiverorganisasjonen Virke på den andre siden. Forbundet har 147 medlemmer her, og forbundssekretær Trine Wiig og nestleder Brede Edvardsen halte forhandlingene greit i land. Den oppnådde enigheten følger i hovedtrekk renholdsavtalen som ble inngått med NHO Service og Handel for et par uker siden, og alle kronetilleggene er identiske. 
Hele protokollen kan du lese her: 103860ankr_2022-05-09_14-04-20

9. mai 2022|

Enighet for miljøoverenskomsten i lønnsoppgjøret

Forbundssekretær Frode Engen  sammen med Espen Angell og Ronny  Pedersen, som utgjorde Arbeidsmandsforbundets delegasjon

Partene ble sent fredag kveld enige om overenskomst for miljøvirksomheter 2022-24, etter to dager med forhandlinger mellom LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og Maskinentreprenørenes Forbund på den andre siden.
Resultat sendes ut på uravstemning, med frist 02. juni 2022.

Kort oppsummert:
Fra 1 mai 2022, gis det et generelt tillegg kr 4.- og et lavlønnstillegg på kr 3, – Minstelønnssatsene økes med kr. 8.- pr time.

Andre gjennomslag:
Ansatte som arbeider med farlig avfall skal kunne hente ut et tillegg lokalt.
Styrking av ansiennitetsberegning for midlertidig ansatte.
Arbeidstøy skal tilpasses kvinner der unisex-modellen ikke er tilfredstillende.
Vernebriller med styrke
Styrking av bilaget for tjenestepensjon
Diettbestemmelsene blir økt

En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler årets oppgjør.

7. mai 2022|

Enighet i forhandlingene på private anlegg

Forhandlingsdelegasjonen, foran fra venstre: Kenneth Jensen, Ronny Olsen, Anita Johansen, Inge Ramsfjell og Ole Andreas Magerøy. Bak fra venstre: Odd Taftø, Kenneth Weiby, Bjørn Bakerø, Kjell Ove Fossmark , Olav I. Beisland og Arne Presterud.

Det ble sent onsdag kveld enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggnæringens landsforening om forslag til revidert overenskomst for overenskomst for Private Anlegg 2022-2024.

«Jeg er fornøyd med resultatet vi har oppnådd for medlemmer på private anlegg, og mener det er bra vi fikk til en forhandlingsløsning og slapp å gå veien videre til Riksmekleren. Vi fikk gjennomslag for en god minstelønnsøkning som vil sikre alle våre medlemmer økt kjøpekraft, det er jeg spesielt fornøyd med.» sier forbundsleder Anita Johansen.
Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler resultatet.

Økonomiske rammer for oppgjøret:

 

Tariff-tillegget økes til                     kr 34,05

Minstelønnssatsene økes til          kr 233,25

Fagbrevtillegget økes til                 kr 13,50

Matpengesatsene økes til  

5. mai 2022|