Enighet i lønnsoppgjøret for Hustadmarmor AS

Linn Catrine Sjølund fra Norsk Industri og Arne Presterud fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Etter en dags forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Hustadmarmor AS 2022-2024.

Les protokollen her

Forhandlingsleder Arne Presterud fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet.

-Vi er fornøyde med resultatet og det var et godt forhandlingsklima under forhandlinger.

Økonomi:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- kroner.
  • Minstelønnssatsene heves med kr. 8,13 pr. time (37,5t/uke) til kr. 183,38
  • Fagarbeidertillegget økes med kr. 1,25 til kr. 15,00 pr. time
  • Matpengesatsene økes til kr. 96,-.

Partene er også enige om rundt forpliktende samarbeid om etter- og videreutdanning, helse, miljø og sikkerhet og likestilling. Likeledes er man enige om tilpasset arbeidstøy til begge kjønn, og at arbeidsgiver skal dekke utgifter

2. september 2022|

Enighet med Store Norske på Svalbard

I tillegg til forhandlingsleder Anita Johansen besto delegasjonen av Rune Mjelde, Arne Presterud og Svein Jonny Albrigtsen

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Store Norske Grubekompani AS 2022-2024.
Til tross for urolige tider i og forskjellige utfordringer i Store Norske Grubekompani as, har vi fått til en avtale. Det var utfordrende forhandlinger og vi er veldig fornøyd med at vi oppnådde enighet, sier leder Anita Johansen.

Økonomi:
Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- pr. time (37,5t/uke)
Fagarbeidertillegget økes til kr. 15,00 pr. time (37,5 t/uke)
Tillegg for røykdykker personell økes til kr. 16,60 pr. time

Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med svarfrist 1. juli 2022.
Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler resultatet.

22. juni 2022|

Enighet på parkering med NHO

Forhandlingsdelegasjonen, fra venstre: Trine Wiig, Asle Granås, Martin Stokke Sperre

Enighet på parkeringsoverenskomsten med NHO

Vi er godt fornøyd med resultatet vi oppnådde, man fikk et generelt tillegg på 6 kroner pr time og økning på natt og helgetillegg. Minstelønnssatsene heves tilsvarende. I tillegg har man valgt å satse på de med lang ansiennitet og høy kompetanse i bedriften og legger til et ekstra trinn på ansiennitet slik at de med mer enn ti års ansettelse får to kroner ekstra pr time.
Forhandlingsutvalget anbefaler dette oppgjøret og oppfordrer alle til å stemme ja når resultatet kommer ut på uravstemning. Uravstemningen avsluttes 1. juli 2022.

Protokollen kan du lese her: Parkering – NHO 2022

21. juni 2022|

Enighet på bergindustrioverenskomsten!

Bak fra venstre: Tor Egil Johansen, Stian Ollila, Arne Presterud, Arve Larsen
Foran: Brede Edvardsen, Frank Toks, Ole-Johnny Zeylon

Denne uken har det vært forhandlet på den tradisjonsrike bergindustrioverenskomsten, og med godt resultat! Det ble oppnådd enighet med Norsk Industri, og protokollen finner du her: 

Over ser vi forhandlingsdelegasjonen i et muntert øyeblikk etter at forhandlingene var landet!

2022-06-15 Enighetsprotokoll Bergindustri 2022

 

17. juni 2022|

Enighet i lønnsoppgjøret for anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører

Forhandlingsdelegasjonen: Kenneth Brandsegg, Børge Torgeirsen, Anita Johansen, Frode Engen, Andreas Granum Hansen, May Britt Jacobsen, Tor Ivar Strøm., Pål Christopher Båtnes, Knut Anders Mathisen, Guttorm Rue, Knut Erik Andersen 

Etter 3 dagers forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenører for 2022-2024.

-Vi er fornøyde med resultatet. Det har vært god dialog og godt forhandlingsklima med bra resultat på tekstendringer. Men det ble tøffe runder på økonomien. Vi fikk gjennomslag for blant annet lik lønn for alt arbeid under dag, og forbedrede brakkebestemmelser med fokus på likestilling. Det er også enighet om å videreføre utvalgsarbeid. Likeledes er man enige om tilpasset arbeidstøy til begge kjønn. Det er også lagt til tekst om vernebriller med styrke i tråd med frontfaget, sier Anita Johansen.

Økonomi:
Det gis et generelt tillegg på kr 5,-

25. mai 2022|

Ingen LO-streik i staten

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren tirsdag. -Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
-Dette har vært en av de tøffeste rundene jeg har vært med på i min tid som tillitsvalgt. I en mekling får man det aldri helt nøyaktig slik man vil, men vi har kommet langt i denne runden og må si oss godt fornøyd med resultatet, sier Aas.
Reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem var det som skulle til for å finne løsningen.
-Et lønnsoppgjør dreier seg ikke bare om størrelsen på lønnspotten, men like mye om hvordan lønnsmidlene fordeles.

25. mai 2022|

Enighet på Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten

 

Foran fra venstre: Forhandlingsleder Brede Edvardsen, Roger Lund, Robert Valslag, Magnus Asplund, Robin Olafsen, Trine Wiig. Bak fra venstre: Jon Espen Holt, Stig Flatekval, Reino Holmen, Frode Pedersen, Stig Andrè Rødland.

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten for 2022-2024.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Til tross for urolige tider og forskjellige utfordringer i bransjene som er omfattet av overenskomsten, har vi fått til en avtale vi er fornøyde med. Det var utfordrende å komme i land med økonomien, men vi fornøyde med totalen, sier nestleder Brede Edvardsen.

I overenskomsten er det tatt inn bestemmelser for å avtale akkordavlønning der det er naturlig, og utgiftsdekning for kostnader i forbindelse med lading av el-bil. Partene er enige om at arbeidsgiver bekoster arbeidstøy tilpasset begge kjønn, og vernebriller med

25. mai 2022|

Enighet på Fritids- og Opplevelsesavtalen med Virke

Fra protokollsigneringen, tillitsvalgt Cathrine Siro og forbundssekretær Terje Mikkelsen signerer avtalen med Virkes forhandlere.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke har i forhandlinger i dag blitt enige om revidert Fritids og opplevelsesavtale. Fritids og opplevelsesavtalen omfatter forskjellige fritidstilbud med hovedvekt på treningssentre.
Partene er enige om følgende:
• Det gis et generelt tillegg til alle på kroner 6,-
• Tilleggene for ubekvem arbeidstid heves med kroner 1,-
• Matpengesatsen økes til 96,-
• Det skal avholdes halvårlige møter mellom partene for å se på utvikling av Overenskomsten
Vi er fornøyde med å komme i havn gjennom forhandlinger og å ha sikret et godt kronetillegg for våre medlemmer på avtalen, sier forhandlingsleder Terje Mikkelsen. Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler avtalen og oppfordrer alle medlemmer til å delta i uravstemningen.
Fristen for å avgi stemme er 6. juni.

23. mai 2022|