Nestleder Brede Edvardsen og forbundssekretær Trine Wiig sto for forhandlingene med Virke

I dag har det pågått forhandlinger på renholdsoverenskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden og arbeidsgiverorganisasjonen Virke på den andre siden. Forbundet har 147 medlemmer her, og forbundssekretær Trine Wiig og nestleder Brede Edvardsen halte forhandlingene greit i land. Den oppnådde enigheten følger i hovedtrekk renholdsavtalen som ble inngått med NHO Service og Handel for et par uker siden, og alle kronetilleggene er identiske. 
Hele protokollen kan du lese her: 103860ankr_2022-05-09_14-04-20