Forhandlingsdelegasjonen, foran fra venstre: Kenneth Jensen, Ronny Olsen, Anita Johansen, Inge Ramsfjell og Ole Andreas Magerøy. Bak fra venstre: Odd Taftø, Kenneth Weiby, Bjørn Bakerø, Kjell Ove Fossmark , Olav I. Beisland og Arne Presterud.

Det ble sent onsdag kveld enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggnæringens landsforening om forslag til revidert overenskomst for overenskomst for Private Anlegg 2022-2024.

«Jeg er fornøyd med resultatet vi har oppnådd for medlemmer på private anlegg, og mener det er bra vi fikk til en forhandlingsløsning og slapp å gå veien videre til Riksmekleren. Vi fikk gjennomslag for en god minstelønnsøkning som vil sikre alle våre medlemmer økt kjøpekraft, det er jeg spesielt fornøyd med.» sier forbundsleder Anita Johansen.
Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler resultatet.

Økonomiske rammer for oppgjøret:

 

Tariff-tillegget økes til                     kr 34,05

Minstelønnssatsene økes til          kr 233,25

Fagbrevtillegget økes til                 kr 13,50

Matpengesatsene økes til               kr 96,-.

Kilometersatsen økes til                 kr 2,40

 

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for en rekke av de endringer frontfaget tidligere har oppnådd, bl.a. tilpassede arbeidsklær for kvinner, vernebriller med styrke og kompetanseutvikling.

 

Alle tillegg gis med virkning fra 01. april 2022.

Les hele protokollen her: Private anlegg protokoll