Forbundssekretær Frode Engen  sammen med Espen Angell og Ronny  Pedersen, som utgjorde Arbeidsmandsforbundets delegasjon

Partene ble sent fredag kveld enige om overenskomst for miljøvirksomheter 2022-24, etter to dager med forhandlinger mellom LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og Maskinentreprenørenes Forbund på den andre siden.
Resultat sendes ut på uravstemning, med frist 02. juni 2022.

Kort oppsummert:
Fra 1 mai 2022, gis det et generelt tillegg kr 4.- og et lavlønnstillegg på kr 3, – Minstelønnssatsene økes med kr. 8.- pr time.

Andre gjennomslag:
Ansatte som arbeider med farlig avfall skal kunne hente ut et tillegg lokalt.
Styrking av ansiennitetsberegning for midlertidig ansatte.
Arbeidstøy skal tilpasses kvinner der unisex-modellen ikke er tilfredstillende.
Vernebriller med styrke
Styrking av bilaget for tjenestepensjon
Diettbestemmelsene blir økt

En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler årets oppgjør.