Forhandlingsdelegasjonen besto av Ine Segberg fra dyreparken i Kristiansand, forbundssekretær Terje Mikkelsen, Tanya Minchin fra dyreparken og forbundssekretær Trine Wiig.

Etter forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv kommet til enighet om følgende forslag til revidert Fritids- og aktivitetsavtale for 2022-2024.
Forslaget har følgende hovedpunkter:
1. Det gis et generelt tillegg på kr 4,-
2. Det gis et normallønnstillegg på kr 2,-
3. Lønnstilleggene (til sammen kr 6,-) gis til alle fra 1. mai 2022
4. Helgetilleggene økes med kr 1,- til hhv kr 13,50 og kr 23,50
5. Ansvarstillegg og kompetansetillegg økes med kr 1,-
6. Matpengesatsen økes med kr 6 til kr 96.
7. Bedriftene skal også opplyse om den til enhver tid gjeldende pensjonsleverandør på en hensiktsmessig måte
Partene er enige om å sette ned et utvalg for å se på tariffavtalens oppbygging og vurdere endringer i særtrykkene.
Forhandlingsleder Terje Mikkelsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er fornøyd med at vi klarte å komme frem til et godt resultat gjennom ordinære forhandlinger. «Jeg er glad for at vi skal bruke tid i perioden og jobbe med avtalen», sier han.
Forhandlingsutvalget vil enstemmig anbefale resultatet og oppfordrer medlemmene til å stemme JA ved uravstemningen den 30. mai 2022.

Protokoll – Fritids- og aktivitetsavtalen 2022