Fra venstre: Jan Ørnevik FF, Frode Engen NAF, Håkon Småbrekke NAF, Svein Olav Bechstrøm NAF, Ole Høybakken NAF, Rolf Madsen NAF, Nina Ullmann FF, Jarle Røksund NAF, Fredrik Dahl NAF Jan Ove Wium FF, Brede Edvardsen NAF Morten Dahl NAF og Jan Erik Haldorsen NAF.

Med forbundsnestleder Brede Edvardsen i spissen for NAFs delegasjon ble det i ettermiddag oppnådd enighet på overenskomsten for asfaltarbeid og veivedlikehold 2022-24. På arbeidstakersiden forhandlet Norsk Arbeidsmandsforbund sammen med Fellesforbundet.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Vi har hatt god dialog rundt vanskelige temaer som arbeidstid og innkvartering for driftspersonell. Vi har også klart å bli enige om bestemmelser rundt forskyvning og endring av arbeidstid, noe som har vært et tema i mange år. Det har også vært litt tautrekking rundt økonomien, men vi synes helheten i oppgjøret er god, sier nestleder Brede Edvardsen.

Det er også enighet om å videreføre utvalgsarbeidet som skal fortsette arbeidet med å se på arbeidstidsbestemmelsene i overenskomsten. Partene er også enige om rundt forpliktende samarbeid om etter- og videreutdanning, helse, miljø og sikkerhet og likestilling. Likeledes er man enige om tilpasset arbeidstøy til begge kjønn, og at arbeidsgiver skal dekke utgifter til vernebriller med styrke i tråd med frontfaget.

Økonomi:

Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- kroner.

Alle minstelønnssatser heves med kr. 10,23-

Fagarbeidertillegget økes til kr. 17,-

Bastillegget økes til henholdsvis 15,- og 18,- kroner.

Smusstillegget økes til 21,50-

Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom økes til 21,50-

Det har vært noen krevende punkter, men et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.
Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med svarfrist 22.juni 2022.

Protokollen kan du lese her: Signert protokoll AVV 12.05.2022