Resultat av uravstemming Renholdsbedrifter, avsluttet 11.05.22:

Ja: 95,49 %
Nei: 2,05 %
Blank: 2,46 %

Resultat av uravstemming Vakt, avsluttet 15.05.22:

Ja: 68,87 %
Nei: 23,21 %
Blank: 7,93 %

Resultat av uravstemning på private anlegg, avsluttet 18.05:

Ja: 83,04 %
Nei: 11,23 %
Blank: 5,73 %