Norsk Arbeidsmandsforbund har organisert bergverksarbeidere siden 1898. Sikkerheten har alltid vært i fokus for vårt arbeid. Vi arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår, og for å øke aktiviteten i bergindustrien slik at næringen går en stabil framtid i møte. 

Selv om det ikke tariffavtale ved din bedrift, kan du melde deg inn i forbundet. Som medlem har du uansett rettigheter og fordeler. Du står aldri alene og vil alltid ha et støtteapparat å henvende deg til – både tillitsvalgte i bergindustrien og ditt avdelingskontor. 

Tillitsvalgte i bergindustrien forhandler om lønn og arbeidsforhold på vegne av deg og dine kolleger. De håndterer problemer som kan oppstå på arbeidsplassen. Står vi sammen, er vi sterkere!

Jobber du innenfor bergindustrien? Bli en del av oss!

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund.