Linn Catrine Sjølund fra Norsk Industri og Arne Presterud fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Etter en dags forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Hustadmarmor AS 2022-2024.

Les protokollen her

Forhandlingsleder Arne Presterud fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet.

-Vi er fornøyde med resultatet og det var et godt forhandlingsklima under forhandlinger.

Økonomi:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- kroner.
  • Minstelønnssatsene heves med kr. 8,13 pr. time (37,5t/uke) til kr. 183,38
  • Fagarbeidertillegget økes med kr. 1,25 til kr. 15,00 pr. time
  • Matpengesatsene økes til kr. 96,-.

Partene er også enige om rundt forpliktende samarbeid om etter- og videreutdanning, helse, miljø og sikkerhet og likestilling. Likeledes er man enige om tilpasset arbeidstøy til begge kjønn, og at arbeidsgiver skal dekke utgifter til vernebriller med styrke i tråd med frontfaget.

Det har vært noen krevende punkter, men et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med svarfrist 12. September 2022.