About Stina Bergsten

This author has not yet filled in any details.
So far Stina Bergsten has created 447 blog entries.

Plassfratredelse – Fritids- og aktivitetsavtalen 2024

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv møtes hos Riksmekleren 27. juni.

Hvis meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv ikke leder frem, vil disse bli tatt ut i streik.

Plassfratredelse fra 27. juni kl. 24.00, dog slik at skift- og turnusarbeid som er påbegynt før kl. 24.00 den 27. juni skal avsluttes senest kl. 06.00 den 28. juni 2024.

1 uttak:

Navn Tariffavtale Antall medlemmer
Kristiansand Dyrepark As Fritids- og aktivitetsavtalen – Dyrepark             8

 

25. juni 2024|

Frist innarbeidingsordninger

På grunn av av ferieavvikling er LO stengt fra og med uke 28 til og med uke 33 (08.07.2024-19.08.2024).

Søknader om innarbeidingsordninger blir i utgangspunktet ikke behandlet i dette tidsrommet.
SISTE FRIST for innsendelse av søknader som man ønsker behandlet før sommeren er 02.07.2024.

 

24. juni 2024|

Renholdernes dag 2024

Renholdere over hele verden krever bedre lønns- og arbeidsvilkår.

I dag markerer fagorganiserte over hele verden den internasjonale kampdagen for renholdere. Vi krever heltid på dagtid! Dagarbeid når man kan, nattarbeid når man må. 

Vi vil ha heltid på dagtid fordi renholdere er:

  • Foreldre som skal gjøre lekser med sine barn, følge de opp på fritidsaktiviteter og lese godnatthistorier.
  • Folk som skal ha et sosialt liv sammen med andre – trene, gå på kino, konsert og syklubb.
  • Mennesker som vil leve lange friske liv. Unødvendig nattarbeid er helsetyveri.

 

15. juni 2024|

Fensfeltet – Europas største forekomst av sjeldne jordarter

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sammen med hovedeier Stein Sturla Steinsvik og deleier Carl Diderik Cappelen.

Etter tre års omfattende boreaktivitet og analyser har det norske gruveselskapet Rare Earths Norway nå fått et første mineralressursestimat som viser at Fensfeltet er Europas største forekomst av sjeldne jordartselementer. 

Forbundsleder Brede Edvardsen ser positivt på den nye rapporten som ble lagt frem 6. juni. 

Norge kan spille en avgjørende rolle i den grønne omstillingen. I tillegg vil det kunne bidra til viktige distriktsarbeidsplasser, sier Edvardsen.

Forbundslederen fremhever også at norsk utvinning av sjeldne jordarter er viktig for den industrielle strategien som innebærer å øke Europas autonomi. 

Vi må gjøre oss uavhengig av kinesisk import av viktige metaller og mineraler. Norsk mineralutvinning vil bidra til

7. juni 2024|

Brudd i lønnsoppgjøret for fritids- og aktivitetsavtalen

Avtalen omfatter ansatte ved bowling- og andre haller, treningsstudioer, solstudioer, badeanlegg, dyreparker, fornøyelsesparker, taubaner, gondolbaner mm.

Det er brudd i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv gjeldende fritids- og aktivitetsavtalen.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen ledet forhandlingene og reagerer på forskjellsbehandling.

– Avtalen har et eget bilag som skal regulere lønnsbestemmelsene for de ansatte ved Kristiansand Dyrepark. Her har de organiserte ansatte over tid blitt forskjellsbehandlet ved at de har fått dårligere lønnsvilkår enn de som er uorganisert. Dette er et brudd med det organiserte arbeidsliv og det kan vi ikke akseptere, sier Mikkelsen.

– Vi forventet at dette ble rettet opp og kompensert i disse forhandlingene. Det har vi dessverre ikke oppnådd, og må nå be om bistand fra Riksmekleren, sier Mikkelsen til slutt.

Fritids- og aktivitetsavtalen omfatter foruten dyreparker; bowlinghaller, badeanlegg og en rekke andre fritidsanlegg.

Oppgjøret går nå til

6. juni 2024|

Enighet i tariffoppgjøret for parkeringsvakter

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har i dag 5. juni forhandlet om ny overenskomst for parkeringsselskaper.

Les protokollen her

Partene har blitt enige om ny overenskomst, med blant annet følgende punkter:

  • Generelt tillegg til alle på kroner 10,50
  • Minstelønnssatsene økes til kroner 215,-
  • Tillegget for natt heves med kroner 1,-
  • Tillegget for helg økes med kroner 1,-
  • Ansiennitetstillegget for 10 års trinnet økes med kroner 1,-

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler det fremforhandlede forslaget og anbefaler alle medlemmer å bruke stemmeretten i uravstemningen.

Fristen for uravstemning er satt til 18. juni ved midnatt.

5. juni 2024|

Viktige stortingsmeldinger om Svalbard og beredskap

Regjeringen la fredag frem stortingsmeldinger og Svalbard og beredskap mot flom og skred.

Regjeringen la fredag fram to viktige Stortingsmeldinger som berører ulike medlemsgrupper i forbundet: Svalbard og beredskap mot flom og skred. Forbundsleder Brede Edvardsen understreker at disse meldingene har forbundet ventet lenge på.

– Det er 8 år siden vi fikk siste melding om Svalbard, og egen melding om flom- og skredforebygging er også sjelden kost. Jeg er derfor glad for at disse viktige områdene vil gjennomgå en helhetlig behandling i Stortinget til høsten. Forbundet vil delta aktivt i høringer og med innspill i de kommende prosessene i Stortinget, sier Edvardsen.

Regjeringen la fram Meld. St. 27 (2023–2024) – Tryggare framtid – førebudd på flaum og skred

Viktig med forebygging 

– Kartlegging av flomutsatte områder og veier, og gjennom omfattende sikringsprosjekter kommer vi langt, selv

31. mai 2024|