About Stina Bergsten

This author has not yet filled in any details.
So far Stina Bergsten has created 389 blog entries.

Sikrer sliterne med ny pensjon

LO har fått fullt gjennomslag for en ny pensjonsordning for sliterne.

Forbundsleder Brede Edvardsen er fornøyd med at LO har fått gjennomslag for en ny pensjonsordning for sliterne.

-Mange i fysisk krevende yrker klarer ikke å stå i jobb til pensjonsalder. Når pensjonsalderen økes, må sliterne sikres. Det er godt å se at LO har fått gjennomslag for sliterne, men det gjenstår fremdeles å se hvordan reglene rundt dette blir i detalj, sier Edvardsen. 

Forbundslederen ser positivt på at det er et bredt forlik med tverrpolitisk enighet. 

– Det er viktig at pensjonssystemet er stabilt og forutsigbart. Det gir trygghet for fremtiden, sier Edvardsen.

Etableres sliterordning

Regjeringen kom i pensjonsmeldingen i fjor med en rekke forslag til endringer av pensjonssystemet, blant annet en gradvis økning i aldersgrensene i pensjonssystemet. Det skal nå innføres og er en konsekvens

1. mars 2024|

LO krever økt kjøpekraft

Renholder og tillitsvalgt Naemy Trandum Aasen tok ordet på representantskapsmøtet og satte fokus på AFP og lavtlønte.

I dag vedtok LOs representantskap oppgjørsformen i årets tariffoppgjør. Årets lønnsoppgjør skal gjennomføres som et forbundsvist oppgjør i tråd med frontfagsmodellen, som betyr at Fellesforbundet forhandler først og legger rammene for resten av arbeidslivet.

Arbeidsmandsforbundet på talerstolen

Under representantskapsmøtet tok renholder og tillitsvalgt Naemy Trandum Aasen ordet. Trandum Aasen var skuffet over at vi ikke fikk en kamp om AFP i dette oppgjøret og fremhevet viktigheten av å løfte de lavtlønte. 

– Jeg er en av sliterne som mest sannsynlig aldri får gått av med AFP, sa Trandum Aasen som poengterte at lavtlønte trenger drahjelp for å tette hullene i AFP-ordningen.

– Vi trenger reell lønnsvekst nå. Vi sitter igjen med mindre og mindre, og mange sliter med å

20. februar 2024|

Krever økt kjøpekraft

Forbundsstyret legger vekt på økt kjøpekraft i årets tariffoppgjør.

Tariffpolitisk uttalelse fra forbundsstyret: 

Forbundsstyret mener at med dagens tariffpolitiske klima i LO-familien er våre medlemmer best tjent med et forbundsvist oppgjør. Medlemmenes kjøpekraft må økes, det samme må minstelønnssatsene.

Forbundsstyret vil imidlertid sterkt understreke at ny AFP-ordning må på plass snarest mulig slik at hullene i ordningen tettes, og at den ivaretar de ordningen er ment å skulle ivareta. Forbundsstyret ber forbundet jobbe for dette fremover.

Les mer om tariffoppgjøret her 

 

16. februar 2024|

ESA lukker sak om begrensninger av underleverandører

Forbundsleder Brede Edvardsen er godt fornøyd med ESAs beslutning.

I dag kom nyheten at ESA lukker saken mot Norge om begrensningene på antall underleverandører i offentlige anskaffelser. 

– Denne saken har vi jobbet mye med og det er godt å se at ESA har tatt til fornuft, sier forbundsleder Brede Edvardsen. 

ESA er et juridisk overvåkingsorgan, som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i de enkelte EØS-EFTA-land.

I 2019 innførte Norge nye regler som satte begrensninger på underleverandører i offentlige kontrakter innen anlegg- og renholdsbransjen, begrenset til to ledd. Dette skrittet ble imidlertid ansett som i strid med EØS-regelverket av ESA, som deretter valgte å ta rettslige skritt mot Norge.

Etter en grundig og omfattende dialog mellom norske myndigheter og interessentene i arbeidslivet, har imidlertid ESA valgt å endre kurs.

Les mer her 

7. februar 2024|

God jul og godt nytt år

I

Vi ønsker alle våre medlemmer, tillitsvalgte og ansatte en riktig god jul og godt nyttår!

Sentralbordet stenger fredag 22. desember kl.15.30 og åpner igjen  tirsdag 2.januar kl.9.

Jobber du i julen og lurer på dine rettigheter? Les mer her 

 

22. desember 2023|

NRK dokumenterer lovbrudd på anleggsplasser

Kvartsholdig steinstøv kan gi kols, astma, kreft og silikose (steinlunger).

Over en lenger tid har NRK fulgt Norsk Arbeidsmandsforbunds regionale verneombud for anlegg rundt om i landet på anleggsplasser og kan dokumentere brudd på lov og forskrifter.

Bygg- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet, både med tanke på arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader. NRK dokumenterer gjennom sin artikkelserie at arbeidsfolk fremdeles står ubeskyttet i farlig støv.

Én av tre anleggsarbeidere oppga at de kan se eller lukte mineralstøv i luften. Ingen annen yrkesgruppe rapporterer høyere. Kvartsstøv utgjør den største helserisikoen for bygg- og anleggsarbeidere i Europa etter asbest. Kvarts er en viktig industrimineral i Norge, og brukes i hovedsak til metallurgisk industri. Mineralet er også en viktig ingrediens i materiale som murstein, fliser, stein, betong og asfalt. Kvartsstøv sliter i

22. desember 2023|

Full støtte til de Tesla-streikende – vern om den nordiske modellen!

Siden 27. oktober har det svenske fagforbundet IF Metall streiket ved svenske Tesla-virksomheter for kravet om tariffavtale. Konflikten dreier seg om å få på plass tariffavtaler ved de ulike verkstedene, noe Tesla nekter å skrive under på. Tesla har aktivt motarbeidet tariffavtaler over hele verden, også i Norge. Tidligere har det vært forsøk å få på plass tariffavtaler med Tesla i både Tyskland og Finland, uten å lykkes.

Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund vil slutte oss til den voksende rekken av forbund, både nasjonalt og internasjonalt som nå stiller seg solidarisk bak IF Metall og de Tesla-ansatte.

Denne streiken viser til det fulle hvor viktig et sterkt fellesskap og fagorganisering på arbeidsplassen er. De svenske arbeiderne i streik står nå i front for en svært viktig kamp. Dette er også en kamp for den nordiske modellen, og for at maktbalansen mellom arbeidere og bedriftseiere

19. desember 2023|

Arbeidsmandsforbundet på kongress i Finland

Fra venstre: Nestleder Arne Presterud, forbundssekretær Frode Engen, tillitsvalgt Margrethe Hadland og kommunikasjonssjef Trond Erik Thorvaldsen.

En delegasjon fra Norsk Arbeidsmandsforbund deltar denne uken på kongress i European Federation of Building and Woodworkers i Helsingfors.

Saker som den krevende politiske situasjonen for fagorganiserte i Finland, arbeid mot asbest, sosial dumping og seriøst arbeidsliv sto på dagsorden for møtet. Det var også valg av ny ledelse i føderasjonen. 

Les mer her 

 

13. desember 2023|