About Stina Bergsten

This author has not yet filled in any details.
So far Stina Bergsten has created 407 blog entries.

Alle allmenngjøringsforskriftene videreføres


Skuffende at Tariffnemnda delvis har gitt etter for presset fra NHO og ESA, og dermed svekket reisende arbeideres rettigheter, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Tariffnemnda har vedtatt videreføring av allmenngjøringsforskriftene for verft, byggfag, jordbruk og gartneri, renhold, fiskeindustri, elektrofag, godstransport, turbil, og hotell, restaurant og catering. Det betyr at det fortsatt er forbudt å lønne noen under tariffavtalenes minstesatser i disse bransjene.

2018-11-12T10:35:20+01:0012. november 2018|

Markering for pensjon fra første krone

Norsk Arbeidsmandsforbund og LOs forbund hadde mobilisert bredt til politisk markering foran Stortinget og hovedkravet til politikerne var pensjonsopptjening fra første krone. En rekke forbundsledere og politikere holdt appell for å støtte kravet.

2018-11-09T11:46:22+01:009. november 2018|

Pensjon fra første krone

Pensjon fra første krone! Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. Bli med oss og vis politikerne din støtte til dette rettferdige kravet. Møt opp utenfor Stortinget 8. november kl. 14.30. 

– Vi krever pensjon fra første krone og at dette må gjelde for alle typer arbeidsforhold, også de av kortere varighet. Vi mener også at minstesatsen på 2 prosent bør økes, i alle fall for de gruppene som er lavest lønte, sa forbundssekretær Brede Edvardsen under høringen om pensjon fra første krone i Stortingets finanskomité.

2018-11-06T14:56:22+01:006. november 2018|

40 år med likestillingsloven

Norge er et av verdens mest likestilte land. Sammenlignet med andre land har vi kommet langt i kampen for likestilling mellom kvinner og menn. Samtidig må vi huske på at de rettigheter kvinner har i dag ikke har kommet gratis. Det har vært en lang kamp. Jeg vil takke alle de kvinner som har gått foran for at vi skal ha de rettigheter vi har i dag.

2018-10-30T09:45:15+01:0030. oktober 2018|

Politisk markering: Pensjon fra første krone!

Pensjon fra første krone! Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. Kvinner, unge og lavlønte taper mest på dagens ordning – på tide med endring! Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon.

2018-10-25T14:40:25+02:0024. oktober 2018|

Høring i Næringskomiteen

Tirsdag 16. oktober deltok Norsk Arbeidsmandsforbund ved nestleder Anita Paula Johansen på høring i Næringskomiteen. Hun var kritisk til avviklingen av Lunckefjell og salg av Mesta, men positiv til den økte bevilgningen for å legge til rette for ny vekst i mineralnæringen.

Mineralnæringa

Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer arbeidstakerne i mineralnæringen. Det er positivt å registrere at regjeringen nå vil legge til rette for ny aktivitet og vekst i næringen. Dette forutsetter en betydelig satsing på kartleggingen gjennom Norges geologiske undersøkelse (NGU). Den foreslåtte driftsbevilgningen på 10 millioner kroner er en begynnelse.

Forbundet stiller seg positiv til at departementet tar sikte på en rask oppfølging av den kommende evalueringen av mineralloven, samt en vurdering av avfallsdeponeringen i gruveindustrien. Forbundet forutsetter at partene i bransjen blir delaktige i disse prosessene.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Svalbardsamfunnet er sårbart og effekten av avvikling over tid vil kunne innebære

2018-10-19T15:08:47+02:0019. oktober 2018|

Privacy Policy Settings