Forhandlingsdelegasjonen for renhold er klare for lønnsoppgjør.

Tirsdag 16.april starter forhandlingene for renholdsoverenskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel. Det er satt av to dager til forhandlinger. Forbundsleder Brede Edvardsen leder forhandlingene.

Tariffavtalen for renhold er delvis allmenngjort, noe som gjør at alle renholdere skal lønnes i henhold til satsene, også der bedriftene ikke bundet av avtalen.

Les mer her