About Stina Bergsten

This author has not yet filled in any details.
So far Stina Bergsten has created 433 blog entries.

Smålige kutt for arbeidsfolk og skattelette til de rike


Smålige kutt for arbeidsfolk, mer skattekutt til de rike, svekkelser av det organiserte arbeidslivet og enda mer konkurranseutsetting av det offentlige – slik vil jeg sammenfatte den nye regjeringsplattformen i regi av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Vi som jobber for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår og et samfunn med små forskjeller mellom folk, står foran store utfordringer.

2019-02-25T15:05:22+01:0025. februar 2019|

Økt kjøpekraft til alle

Tirsdag 19. februar møttes LOs representantskap for å diskutere vårens tariffoppgjør. På plass fra Norsk Arbeidsmandsforbund var nestleder Anita Johansen, Janita Blomvik, Karl S Olsen, Asbjørn Fritsen, Jens- Petter Hermansen og Kjell Norman Borglund.

LOs fremste tillitsvalgte er enige i kravet om økt reallønn, og økt kjøpekraft til alle er LOs hovedkrav til årets lønnsoppgjør. Mange grupper er misfornøyd med lønnsutviklingen, samtidig som nye tall for lønnsvekst viser at toppledere i industrien får en høyere lønnsutvikling enn arbeidstakerne for øvrig.

Nestleder Anita Johansen vil løfte likelønn og lavlønte i lønnsoppgjøret

– Oppgjøret skal fremme likelønn og bekjempe lavlønn. Mange av våre medlemmer har blitt rammet av svak lønnsutvikling og høy prisvekst. Det har gitt en svak reallønnsutvikling de siste årene. Denne utviklingen må vi

2019-02-22T09:05:01+01:0022. februar 2019|

Tariffpolitisk uttalelse 2019

– Partene har gjennom lønnsoppgjørene og på annen måte bidratt vesentlig til at norsk økonomi har snudd til ny oppgang etter oljeprisfallet i 2014. Fagbevegelsen tok ansvar i den usikre økonomiske situasjonen oljenedturen innebar, skriver LO i sin tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret 2019. Uttalelsen ble vedtatt av LOs representantskap 19. februar.

2019-03-12T08:34:12+01:0019. februar 2019|

Råstoffet til det grønne skiftet

LO-sekretær Are Tomasgard holdt innlegg

Europas råstofftilgang var tema da Norsk Arbeidsmandsforbund, LO, Norsk Bergindustri og Norsk Industri arrangerte halvdagsseminar i Oslo den 13.januar. Mange hadde møtt opp for å høre hvilke planer regjeringen hadde for bransjen framover.

Blant innlederne var blant annet LO-sekretær Are Tomasgard, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, bedriftsrepresentanter og fylkesgeolog Sven Dahlgren.

2019-02-15T15:09:48+01:0015. februar 2019|

En seier for norsk mineralnæring

Pressemelding 14.02.2019

Norsk Arbeidsmandsforbund er glade for at Nærings- og fiskeridepartementet i dag har gitt Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

Gruveprosjektet vil gi mange nye arbeidsplasser, sier nestleder Anita Johansen. 

– Dette er en seier for oss! Vi er fornøyde med at departementet ser verdien i mineralnæringen. Verden etterspør kobber og Norge har mineralressursene. Mineralnæringen tilbyr langsiktige, private, miljøvennlige industriarbeidsplasser med solid distriktsforankring i nord. Gruveprosjektet vil være et løft for regionen og vil skape mange nye arbeidsplasser, sier nestleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

2019-02-20T13:44:49+01:0014. februar 2019|

Vi søker administrasjonsleder/saksbehandler

Vi søker en dyktig og engasjert person til stillingen som administrasjonsleder/saksbehandler for våre avdelinger 1 og 2 (Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark). Avdelingens distriktssekretær, som har utadrettede oppgaver, er nærmeste overordnede. Avdelingskontoret har i dag totalt 13 medarbeidere, i tillegg har forbundet fem regionale verneombud i samme område.

Vi ønsker å styrke avdelingskontorets interne ledelse og koordinering. Stillingen kombinerer lederoppgaver med saksbehandling, og innebærer på den ene siden ledelse av medarbeidere i hele avdelingens område, og på den andre siden saksbehandling av tvistesaker for avdelingenes medlemmer.

2019-02-06T10:57:01+01:006. februar 2019|

Krav om utvidet årlig melding for renholdsvirksomheter

Fra januar 2019 må godkjente renholdsvirksomheter hvert tredje år sende inn dokumentasjon som viser at de fortsatt fyller kravene til godkjenning.

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er ulovlig å selge renholdstjenester uten offentlig godkjenning.

– Dette er et forslag vi har jobbet lenge med å få gjennom. Vi er fornøyde med at det endelig er på plass. Det er viktig at godkjenningsordningen, og dermed Arbeidstilsynet, har mulighet å følge opp bedriftene tettere enn i dag, sier forbundssekretær Brede Edvardsen.

2019-01-31T13:36:06+01:0031. januar 2019|

Norsk Arbeidsmandsforbund støtter ikke skattefradrag for renholdstjenester

Pressemelding fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

17.01.2019

Norsk Arbeidsmandsforbund registrerer at det i Dagens Næringsliv og i en rekke andre medier feilaktig fremkommer at forbundet støtter en innføring av en ordning med skattefradrag for renholdstjenester i private hjem (RUT). Nestleder og fungerende leder i forbundet, Anita Johansen presiserer at dette ikke medfører riktighet og at dette spørsmålet heller ikke har vært organisatorisk behandlet i forbundets organer.

2019-01-17T15:48:04+01:0017. januar 2019|

Privacy Policy Settings