About Stina Bergsten

This author has not yet filled in any details.
So far Stina Bergsten has created 451 blog entries.

Fensfeltet – Europas største forekomst av sjeldne jordarter

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sammen med hovedeier Stein Sturla Steinsvik og deleier Carl Diderik Cappelen.

Etter tre års omfattende boreaktivitet og analyser har det norske gruveselskapet Rare Earths Norway nå fått et første mineralressursestimat som viser at Fensfeltet er Europas største forekomst av sjeldne jordartselementer. 

Forbundsleder Brede Edvardsen ser positivt på den nye rapporten som ble lagt frem 6. juni. 

Norge kan spille en avgjørende rolle i den grønne omstillingen. I tillegg vil det kunne bidra til viktige distriktsarbeidsplasser, sier Edvardsen.

Forbundslederen fremhever også at norsk utvinning av sjeldne jordarter er viktig for den industrielle strategien som innebærer å øke Europas autonomi. 

Vi må gjøre oss uavhengig av kinesisk import av viktige metaller og mineraler. Norsk mineralutvinning vil bidra til

7. juni 2024|

Brudd i lønnsoppgjøret for fritids- og aktivitetsavtalen

Avtalen omfatter ansatte ved bowling- og andre haller, treningsstudioer, solstudioer, badeanlegg, dyreparker, fornøyelsesparker, taubaner, gondolbaner mm.

Det er brudd i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Reiseliv gjeldende fritids- og aktivitetsavtalen.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen ledet forhandlingene og reagerer på forskjellsbehandling.

– Avtalen har et eget bilag som skal regulere lønnsbestemmelsene for de ansatte ved Kristiansand Dyrepark. Her har de organiserte ansatte over tid blitt forskjellsbehandlet ved at de har fått dårligere lønnsvilkår enn de som er uorganisert. Dette er et brudd med det organiserte arbeidsliv og det kan vi ikke akseptere, sier Mikkelsen.

– Vi forventet at dette ble rettet opp og kompensert i disse forhandlingene. Det har vi dessverre ikke oppnådd, og må nå be om bistand fra Riksmekleren, sier Mikkelsen til slutt.

Fritids- og aktivitetsavtalen omfatter foruten dyreparker; bowlinghaller, badeanlegg og en rekke andre fritidsanlegg.

Oppgjøret går nå til

6. juni 2024|

Enighet i tariffoppgjøret for parkeringsvakter

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har i dag 5. juni forhandlet om ny overenskomst for parkeringsselskaper.

Les protokollen her

Partene har blitt enige om ny overenskomst, med blant annet følgende punkter:

  • Generelt tillegg til alle på kroner 10,50
  • Minstelønnssatsene økes til kroner 215,-
  • Tillegget for natt heves med kroner 1,-
  • Tillegget for helg økes med kroner 1,-
  • Ansiennitetstillegget for 10 års trinnet økes med kroner 1,-

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler det fremforhandlede forslaget og anbefaler alle medlemmer å bruke stemmeretten i uravstemningen.

Fristen for uravstemning er satt til 18. juni ved midnatt.

5. juni 2024|

Viktige stortingsmeldinger om Svalbard og beredskap

Regjeringen la fredag frem stortingsmeldinger og Svalbard og beredskap mot flom og skred.

Regjeringen la fredag fram to viktige Stortingsmeldinger som berører ulike medlemsgrupper i forbundet: Svalbard og beredskap mot flom og skred. Forbundsleder Brede Edvardsen understreker at disse meldingene har forbundet ventet lenge på.

– Det er 8 år siden vi fikk siste melding om Svalbard, og egen melding om flom- og skredforebygging er også sjelden kost. Jeg er derfor glad for at disse viktige områdene vil gjennomgå en helhetlig behandling i Stortinget til høsten. Forbundet vil delta aktivt i høringer og med innspill i de kommende prosessene i Stortinget, sier Edvardsen.

Regjeringen la fram Meld. St. 27 (2023–2024) – Tryggare framtid – førebudd på flaum og skred

Viktig med forebygging 

– Kartlegging av flomutsatte områder og veier, og gjennom omfattende sikringsprosjekter kommer vi langt, selv

31. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for bergindustrien

En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler resultatet.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri om ny overenskomst for bergindustrien. Forbundssekretær Frank Toks ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

Les protokollen her

– Det var krevende, men konstruktive forhandlinger, og til slutt fant vi en innretning som gjorde at vi oppnådde et resultat som følger rammen i frontfaget og som gi våre medlemmer økt kjøpekraft. I tillegg fikk vi til en del på tekstdelen, sier Toks.

– Vi fikk blant annet inn tekst som omhandler bruk av digitalt verktøy på arbeidsplassen.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 18.06.24. En samlet forhandlingsdelegasjon anbefaler resultatet.

Resultatet kort oppsummert:

  • Minstelønn hevet til 200 kr.
  • Generelt tillegg på 7 kr
  • Bransjetillegg 1,40
30. mai 2024|

Enighet i tariffoppgjøret for trafikkdirigenter

Partene ble enige torsdag kveld.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny overenskomsten for trafikkregulerende arbeider. Forbundssekretær Frode Engen ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet. 

Les protokollen her

-Dette er første gang vi forhandler på denne avtalen, og vi er stolte over å ha fått på plass endringer som gjør avtalen mer rettet mot yrkesgruppen. Resultatet er i tråd med frontfagets ramme og vil gi våre medlemmer økt kjøpekraft. I tillegg oppnådde vi mange gode resultater på tekstdelen, sier Engen.

-Vi har fått inn bestemmelse om kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil, og ikke minst et gulv på minst 25% på nattillegg. Det er også kommet en konkretisering om laglederfunksjon, fortsetter Engen. 

Partene kom til enighet om et

30. mai 2024|

LOs 125 årsfeiring

LO fyller 125 år i 2024.

LO inviterer medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og venner til feiring av 125 år med organisering og fellesskap for et godt arbeidsliv for alle. 

Tid: 3. juni kl. 16:00 – 20:00
Sted: Youngstorget

Det serveres pølser og kaker!

På scenen: Sully og Faraz, Vålerenga mannskor, Liv Gulbrandsen og Silya & the Sailors.

Alle er velkomne!

Arrangementet er gratis.

Last ned invitasjon her 

27. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for asfaltarbeid og veivedlikehold

En enstemmig forhandlingsdelegasjonen anbefaler resultatet.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet på den ene siden, og NHO Byggenæringen på den andre siden, om forslag til ny overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.

Les protokollen her

Forbundssekretær Frode Engen ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

Engen uttrykker at forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Han påpeker at den økonomiske avtalen vil gi medlemmene økt kjøpekraft, noe som var et avgjørende punkt i denne runden av forhandlingene. Resultatet ligger innenfor rammene i frontfaget på 5.2 prosent

– Resultatet samsvarer med økonomiske rammene fastsatt av frontfaget, og vi oppnådde betydelige fremskritt når det gjelder tekstlige aspekter, sier Engen.

-Vi er veldig glade for å få inn minstetid for tilkalling som ikke henger sammen med daglig arbeidstid, og tydeliggjøringen av arbeidsplan og varslingstid

24. mai 2024|