I over 125 år har Norsk Arbeidsmandsforbund kjempet for medlemmenes lønn, rettigheter og verdighet. Vi forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår for deg og kollegene dine. Du har tillitsvalgte som taler din sak og hjelper deg hvis det oppstår utfordringer på arbeidsplassen. Som medlem får du også tilbud om rimelige forsikringer, muligheter for stipend, tilbud om kurs og juridisk bistand i arbeidsforhold hvis det trengs.

 Meld deg inn i Norsk Arbeidsmandsforbund her >

I tillegg nyter du godt av forbundets og LOs andre medlemsfordeler som:

 Les mer om våre ulike medlemskap og hva det koster her >