Hvor mye koster det å være medlem? 

Norsk Arbeidsmandsforbund har et prosentkontingentsystem. Det betyr at du betaler kontingenten i prosent av brutto månedslønn inkludert feriepenger og lønn under sykdom. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du. Kontingenten går tilbake til medlemmene gjennom forbundets arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår. Husk at du også får fradrag for fagforeningskontingent i selvangivelsen.

Meld deg inn i Norsk Arbeidsmandsforbund her

Ordinært medlemskap
Et ordinært medlemskap er for alle medlemmer som jobber innenfor våre bransjer.

Medlemskapet koster 1,6 % av bruttolønnen din og dette inkluderer forsikringer fra LO Favør. I tillegg må du betale kr 65,- per måned ( fra 1. januar 2024) for HELP-advokatforsikring, som er en obligatorisk del av medlemskapet ditt. I tillegg til dyktige tillitsvalgte som jobber for dine rettigheter, får du juridisk bistand hvis det trengs i arbeidsrettslige forhold. Du har også mulighet til å delta på kurs som forbundet arrangerer samt søke stipend.

Ledighetsperioder og perioder fra den dato lønn under sykdom opphører, er fritatt for kontingent. Går slike perioder utover tre måneder, betaler du bare 215,- kroner pr. måned ( fra 1. januar 2024)  inkl. HELP-advokatforsikring som er obligatorisk.

Lærlingsmedlemskap
Lærlinger betaler 0,8 % av bruttolønnen. I tillegg må du betale kr 65,- per måned ( fra 1. januar 2024) for HELP-advokatforsikring, som er en obligatorisk del av medlemskapet ditt. Som lærling har du alle rettigheter og forsikringer som et ordinært medlem har.

Elevmedlemskap
Elever på ungdomsskolen og videregående skole har gratis medlemskap. Gjennom medlemskapet har du rett på rådgiving fra forbundet og mulighet til å gå på forbundets kurs.

Det følger ikke med noen av LOfavørs forsikringer i dette medlemskapet. Dersom du skulle ønske å benytte deg av forsikringsfordelene våre, så anbefaler vi deg å tegne studentmedlemskap. Det er viktig at du informerer oss om hvor du jobber, eller hvilken studieretning du går på videregående. Tjener du mer enn Lånekassens inntektsgrense for stipendandel, må du tegne ordinært medlemskap.

Studentmedlemskap
Dersom du studerer og jobber innenfor våre organisasjonsområder, er studentmedlemskapet gunstig for deg. Studentmedlemskap koster 620 kroner i året. Gjennom ditt medlemskap er du dekket av LOfavørs innboforsikring og LOfavørs advokatforsikring. Du har også muligheten til å tegne andre forsikringer hos LOfavør til en god pris. Du får også tilgang til kurs, stipend og bistand.

Tjener du mer enn Lånekassens inntektsgrense for stipendandel, må du tegne ordinært medlemskap.

Bi-medlemskap
Bi-medlemskap er mulig for de som også har fast virke innenfor et annet LO-forbunds område. Hovedmedlemskapet skal være i det forbund der medlemmet har størst stillingsandel. For bi-medlemskap betales det vanlig kontingent, men medlemmet får refundert den delen av kontingenten som utgjør forsikringspremien.

Meld deg inn i Norsk Arbeidsmandsforbund her