Som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund har du en rekke medlemsfordeler. Noen av fordelene får du automatisk når du melder deg inn i forbundet. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

Her kan du lese mer om dine medlemsfordeler

Inkludert i medlemskapet:

LOfavør Innboforsikring
En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre. Forsikringen gjelder ikke elevmedlemskap.

LOfavør Grunnforsikring
Grunnforsikringen er en økonomisk førstehjelp som gir en engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringen gjelder deg, din ektefelle/samboer og barn. Det er ingen opphørsalder på forsikringen. Forsikringen gjelder ikke student- og elevmedlemskap.

LOfavør Fritidsulykkesforsikring
Forsikringen gjelder deg som medlem hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Forsikringen dekker deg i fritiden i hele verden og frem til du fyller 70 år. Forsikringen dekker behandlingsutgifter, varig medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykke. Forsikringen gjelder ikke student- og elevmedlemskap.

Advokatforsikringen HELP
Med advokatforsikring kan du stille spørsmål og få hjelp av advokat, både i og utenfor rettssalen. Forsikringen vil gjelde sentrale rettsområder i privatlivet, som familie og arv, kjøp, husleie, nabosaker, forsikringsoppgjør og avtaler. Forsikringen gjelder ikke elevmedlemskap.

Gruppeforsikring (Group insurance)
Denne forsikringen er frivillig og du har mulighet å reservere deg .
Forsikringspakke med utbetaling av skattefritt engangsbeløp til deg selv hvis du blir arbeidsufør eller til dine nærmeste ved dødsfall. Det trengs ikke legeerklæring for å være med på forsikringen. Forsikringen gir deg rett til erstatning dersom du blir minst 50 prosent arbeidsufør. Forsikringen utbetales til dine etterlatte hvis du dør. Forsikringen er spesielt tilrettelagt for Norsk Arbeidsmandsforbunds sine medlemmer. Forsikringen gjelder ikke student- og elevmedlemskap.

Alle disse fordelene er utviklet gjennom et avtalt samarbeid mellom LO, forbundene og Sparebank 1.