Ordinært medlemskap

Et ordinært medlemskap er for alle medlemmer som jobber innenfor våre bransjer, enten du jobber heltid eller deltid og jobben din er å anses som hovedbeskjeftigelse.

Medlemskapet koster 1,6 % av bruttolønnen din og dette inkluderer forsikringer fra LO Favør (grunnforsikring, innboforsikring og fritidsulykkesforsikring). I tillegg må du betale 62,- kr fra 1. januar 2019 for Help-advokatforsikring, som er en obligatorisk del av medlemskapet ditt. Du har alle rettigheter innad i forbundet, som for eksempel kurs, stipend og bistand.

Lærlingsmedlemskap

Lærlinger betaler det samme som ordinære medlemmer, 1,6% av bruttolønnen. Det er viktig at vi vet at du er lærling og ber deg derfor velge lærling når du melder deg inn. Dette er så vi bedre skal kunne hjelpe deg dersom du skulle behøve det.

Som lærling har du alle rettigheter og forsikringer som et ordinært medlem.

Elevmedlemskap

Elever på ungdomsskolen og videregående skole har gratis medlemskapet i Norsk Arbeidsmandsforbund. Gjennom medlemskapet har du rett på rådgiving fra forbundet, og mulighet til å gå på forbundets kurs.

Det følger ikke med noen av LOfavørs forsikringer i dette medlemskapet. Dersom du skulle ønske å benytte deg av forsikringsfordelene våre, så anbefaler vi deg å tegne studentmedlemskap. Det er viktig at du informerer oss om hvor du jobber, eller hvilken studieretning du går på videregående.

Tjener du mer enn Lånekassens inntektsgrense for stipendandel, må du tegne ordinært medlemskap.

Studentmedlemskap

Norsk Arbeidsmandsforbund har ingen bransjer rettet mot høyskole eller universitet, men dersom du studerer og jobber innenfor våre organisasjonsområder er studentmedlemskapet gunstig for deg. Studentmedlemskap koster 500 kroner i året.

Gjennom ditt medlemskap er du dekket av LOfavørs innboforsikring og har alle rettigheter som et ordinært medlem har i forbundet. Du har også muligheten til å tegne forsikringer hos LOfavør til en god pris. Dersom du ønsker vår advokatforsikring, koster dette kun 10 kroner i måneden for deg som er student.

Tjener du mer enn Lånekassens inntektsgrense for stipendandel, må du tegne ordinært medlemskap.

Bi-medlemskap

Dette medlemskap er for deg som har flere arbeidsgivere innenfor våre bransjer. For å få deg registrert som medlem i alle dine ansettelsesforhold, må du tegne et bi-medlemskap. Dette gjelder også for deg som allerede har et ordinært medlemskap.

Ved å tegne et bi-medlemskap, støtter du kollegaene dine i alle dine jobber.

Bi-medlemskap koster 1,6% av bruttolønnen din, men du vil få tilbakeført kostnaden for forsikringene på slutten av året.

Meld deg inn i Norsk Arbeidsmandsforbund her