En tariffavtale er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund. I denne avtalen står det hvilke ytelser man minimum skal ha når man jobber i bedriften. Med en tariffavtale har du avtalte rettigheter utover loven. Her er noen eksempler:

 

 

Uten tariffavtale

Med tariffavtale

Arbeidstid

40 timer/uke

37,5 timer/uke

Overtid

Minst 40 %

50 % eller 100 %

Helligdager

Kun 1. og 17. mai

Alle «røde dager»

Ferie

4 uker og 1 dag

5 uker

Feriepenger

10,2 %

12 %

Velferdspermisjoner

Ikke lovbestemt

1 dag betalt

Pappapermisjon ved fødsel

14 dager uten lønn

14 dager med lønn

Pensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon + Avtalefestet pensjon