Samarbeid med Støttekomiteen for Vest-Sahara

Norsk Arbeidsmandsforbund mener folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid.

Torsdag 21. mars bevilget forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 88 000 kr til Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Territoriet regnes av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid. Dette er en av grunnstenene for et demokrati. 

Sand er en begrenset ressurs, selv i Vest-Sahara. Pengene skal gå til å utvikle en studie som for første gang analyserer omfanget av Marokkos plyndring av sandressursene i de okkuperte områdene. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara er en medlemsorganisasjon stiftet i 1993. Foreningens mål er at folket fra territoriet Vest-Sahara skal få innfrid sin legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet fra kolonitiden. 

 

21. mars 2024|

ESA lukker sak om begrensninger av underleverandører

Forbundsleder Brede Edvardsen er godt fornøyd med ESAs beslutning.

I dag kom nyheten at ESA lukker saken mot Norge om begrensningene på antall underleverandører i offentlige anskaffelser. 

– Denne saken har vi jobbet mye med og det er godt å se at ESA har tatt til fornuft, sier forbundsleder Brede Edvardsen. 

ESA er et juridisk overvåkingsorgan, som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i de enkelte EØS-EFTA-land.

I 2019 innførte Norge nye regler som satte begrensninger på underleverandører i offentlige kontrakter innen anlegg- og renholdsbransjen, begrenset til to ledd. Dette skrittet ble imidlertid ansett som i strid med EØS-regelverket av ESA, som deretter valgte å ta rettslige skritt mot Norge.

Etter en grundig og omfattende dialog mellom norske myndigheter og interessentene i arbeidslivet, har imidlertid ESA valgt å endre kurs.

Les mer her 

7. februar 2024|

God jul og godt nytt år

I

Vi ønsker alle våre medlemmer, tillitsvalgte og ansatte en riktig god jul og godt nyttår!

Sentralbordet stenger fredag 22. desember kl.15.30 og åpner igjen  tirsdag 2.januar kl.9.

Jobber du i julen og lurer på dine rettigheter? Les mer her 

 

22. desember 2023|

Et ansvarlig budsjett for sysselsetting og trygghet

Forbundsleder Brede Edvardsen er fornøyd med at regjeringen fører en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Foto: Werner Juvik

Regjeringen la i dag fram forslag til statsbudsjett for 2024. Budsjettframlegget vil komme arbeidsfolk til gode og har god rødgrønn profil.

– Etter en første gjennomgang mener vi budsjettframlegget er preget av ansvarlighet og rettferdig fordeling i en tid med krig i Europa, høye forbrukspriser på strøm mat og økte renter som er krevende for mange. Jeg har ikke fått tid til noe dypdykk i det omfattende budsjett framlegget fra Regjeringen men registrerer mange positive tiltak som berører våre medlemsgrupper i budsjettforslaget, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Tiltak for våre medlemsgrupper

Eksempler på dette er økt fradrag for fagforeningskontingenten, bedret støtte til pendlerne og borteboere, forbedret strømstøtte, økt satsing på yrkesopplæring. I tillegg vil oppfølgingen av mineralstrategien og satsing på samferdselssektoren trygge sysselsettingen

6. oktober 2023|

Stolt sponsor av «Sulis 1907»

 

Norsk Arbeidsmandsforbund er stolt sponsor av filmen «Sulis 1907». «Sulis 1907» tar for seg en mørk, men viktig del av Norsk Arbeidsmandsforbunds historie. Filmen har premiere 6 oktober 2023.

Sjekk med din avdeling om de setter opp en forpremiere

Opprør blant gruvearbeiderne

Året er 1907. Det er harde kår for Konrad og arbeiderne i gruvesamfunnet i Sulis. Et sted de kalte Lapplandshelvete på folkemunne. Dette var Nordens Ville vesten.

Konrad drømmer om å komme seg til Amerika for å gjenforenes med familien. I desperasjonen for å tjene penger til turen, får han overtalt seg til en jobb i Hanken – den hardeste gruva i hele Sulis. Det skal ikke bli ikke bedre når svensken Olof Wennström kommer til makta i gruveselskapet. Det begynner å blusse opp et opprør blant arbeiderne, men Wennström har andre planer. Og midt i konflikten står Konrad.

13. september 2023|

Den som stemmer bestemmer

Valgdagen er 11. september 2023. Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september.

11.september er det kommune- og fylkestingsvalg. Ved å bruke stemmeretten er du med på å bestemme hvordan din kommune og ditt fylke skal se ut.

I snart 130 år har Norsk Arbeidsmandsforbund kjempet for et demokratisk samfunn der godene er fordelt rettferdig. Arbeiderbevegelsens bærende ideer om frihet, likhet og solidaritet er vårt fundament, og vi støtter de partiene som deler våre grunnverdier.

Norsk Arbeidsmandsforbund roser Ap/Sp-regjeringens seneste satsinger på lavere makspriser i barnehagene og gratis SFO. I tillegg har regjeringen varslet store satsinger på viktige samferdselsprosjekt.

Løft for barnefamilier

  • I en tid med økte levekostnader har regjeringen bestemt at maksprisen i barnehagen skal reduseres fra 3000 til 2000 kroner i måneden fra 1. august 2024. Det betyr 1000 kroner reduksjon for alle barnehagebarn over
8. september 2023|

Besøk av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Forbundsleder Brede Edvardsen og samferdselminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jan-Erik Østlie

Tirsdag 22. august fikk bransjerådet for samferdsel besøk av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

-I Norsk Arbeidsmandsforbund har vi alle NTP liggende på nattbordet, og vi er derfor glade for at ministeren lytter, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Nygård holdt en innledning for Arbeidsmandsforbundets tillitsvalgte, fulgt av spørsmål og innspill fra bransjerådet. I sin innledning la samferdselsministeren vekt på at drift og vedlikehold av veinettet vil bli prioritert fremover. Nygård ga også en innføring av det politiske bakteppet for situasjonen vi står i dag, med fokus på sikkerhetspolitikk og inflasjon.

Harde prioriteringer

Nygård poengterte at det vil bli harde prioriteringer i statsbudsjettet fremover og store samferdselsprosjekter vil bli delt opp i større grad enn før.

-Vi må føre en politikk som er forenlig med tiden vi lever i, sa Nygård.

23. august 2023|

Ungdomskonferanse i Bergen 27.-29. oktober

 

Norsk Arbeidsmandsforbund inviterer til ungdomskonferanse i Bergen 27.-29. oktober 2023. Konferansen er for medlemmer og tillitsvalgte under 35 år. 

Årets tema er psykisk helse i arbeidslivet. Bli med å møt andre ungdommer i forbundet, skap nettverk og lær mer om dine rettigheter i arbeidslivet. Reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste dekkes av forbundet.

Du vil få en e-post når din plass er bekreftet. Påmeldingsfrist er 30.september.

Meld deg på her 

Last ned invitasjon her

22. august 2023|