Norsk Arbeidsmandsforbund støtter Norsk Folkehjelps arbeid for de jordskjelvrammede i Syria og Tyrkia med 50.000 kr. 

– En rask respons er nå nødvendig for å redde liv. Norsk Folkehjelps partnere er på bakken og gir bistand. Hele det rammede området har enorme behov for husly, mat, vann, varme klær og medisiner. Det er også en kuldebølge i området med snø og minusgrader som vil ta enda flere liv hvis hjelpen ikke kommer med en gang, sier Westhrin.

– I de jordskjelvrammede områdene bor det mange mennesker som har flyktet fra andre steder i Syria på grunn av krigen som har pågått i landet i mer enn ti år. Flyktningene bor både i leire og er spredt i boligområder. Det er svært mange fattige i området, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

Over 35 000 mennesker er allerede bekreftet døde, men tallene vil øke. Norsk Folkehjelp har jobbet i den berørte regionen i Nordvest-Syria siden 2012 med tre syriske partnerorganisasjoner for å møte de humanitære behovene. Jordskjelvet kommer i tillegg den allerede alvorlige situasjonen i området og gjort den enda mer katastrofal. Folk har lenge slitt med å dekke sine elementære behov ettersom mange er internt fordrevne på grunn av den langvarige krigen, folk er fattige og boligene er av dårlig kvalitet. Norsk Folkehjelps partnere jobber nå på spreng for å få ut hjelpen.

Vil du bidra?

Send Vipps til: 10145 eller 8000. Kontonummer: 5005 14 00000