Meklingen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO har startet.

Fredag startet meklingen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO. 

– Nå forhandler vi om lønn for 180 000 LO-medlemmer i NHO-bedrifter. 23 000 står klare til å gå ut i streik fra søndag morgen, hvis vi ikke blir enige innen fristen utløper, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO krever sikret kjøpekraft, og vil i tillegg prioritere lavlønn, likelønn og seriøsitet i kravene våre.

Det er frist natt til søndag kl. 24.00. En eventuell streik vil iverksettes fra kl. 06.00 søndag 11. april.