Forbundsleder Anita Johansen er godt fornøyd med resultatet

Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri har etter ordinære lønnsforhandlinger torsdag kommet til enighet om følgende forslag til revidert overenskomst for bergindustrien 2020-2022:

Forhandlingsleder Anita Johansen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at hun er tilfreds med resultatet og peker særlig på at man har greid å komme til en løsning uten å gå veien via Riksmekleren. Det har vært et godt forhandlingsklima og reelle forhandlinger.

Lønnstillegg
Ny minstelønnssats økes til kr. 171,36 (37,5t)

Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 pr time (37,5t)

Fagbrevtillegget heves med kr. 0,75 pr time (37,5t)

Forskuttering av sykepenge
Bedrifter har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedrift når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Matpenger
Satsen for matpenger settes til kr 90,-

Arbeid under dag
Det skal avtales et tillegg for arbeid under dagen på minst kr. 10,- (37,5t)

Partsamarbeid
Det ble enighet om å søke HF-midler for felles opplæring og videreutvikling av partssamarbeid.

Forhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning blant forbundets medlemmer.