Det er brudd i mellomoppgjøret mellom LO, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet på den ene siden, og MEF på den andre siden.

Begrunnelsen for bruddet i forhandlingene er at partene på arbeidstakersiden ikke ville godta MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) sitt tilbud til løsning, som var dårligere enn resultatet fra mellomoppgjøret mellom LO og NHO.

Forhandlingene går nå til mekling. Mer informasjon om meklingsdato og plassfratredelser kommer fortløpende.