Viktige stortingsmeldinger om Svalbard og beredskap

Regjeringen la fredag frem stortingsmeldinger og Svalbard og beredskap mot flom og skred.

Regjeringen la fredag fram to viktige Stortingsmeldinger som berører ulike medlemsgrupper i forbundet: Svalbard og beredskap mot flom og skred. Forbundsleder Brede Edvardsen understreker at disse meldingene har forbundet ventet lenge på.

– Det er 8 år siden vi fikk siste melding om Svalbard, og egen melding om flom- og skredforebygging er også sjelden kost. Jeg er derfor glad for at disse viktige områdene vil gjennomgå en helhetlig behandling i Stortinget til høsten. Forbundet vil delta aktivt i høringer og med innspill i de kommende prosessene i Stortinget, sier Edvardsen.

Regjeringen la fram Meld. St. 27 (2023–2024) – Tryggare framtid – førebudd på flaum og skred

Viktig med forebygging 

– Kartlegging av flomutsatte områder og veier, og gjennom omfattende sikringsprosjekter kommer vi langt, selv

31. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for asfaltarbeid og veivedlikehold

En enstemmig forhandlingsdelegasjonen anbefaler resultatet.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet på den ene siden, og NHO Byggenæringen på den andre siden, om forslag til ny overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.

Les protokollen her

Forbundssekretær Frode Engen ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

Engen uttrykker at forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Han påpeker at den økonomiske avtalen vil gi medlemmene økt kjøpekraft, noe som var et avgjørende punkt i denne runden av forhandlingene. Resultatet ligger innenfor rammene i frontfaget på 5.2 prosent

– Resultatet samsvarer med økonomiske rammene fastsatt av frontfaget, og vi oppnådde betydelige fremskritt når det gjelder tekstlige aspekter, sier Engen.

-Vi er veldig glade for å få inn minstetid for tilkalling som ikke henger sammen med daglig arbeidstid, og tydeliggjøringen av arbeidsplan og varslingstid

24. mai 2024|

Mekling for vekterne

Partene møtes hos Riksmekleren 9. -10. mai.

I dag kl. 10 starter meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny vekteroverenskomst.

Det er satt av to dager hos Riksmekleren. Meklingsfristen er satt til 10. mai 2024 kl. 23:59. Under meklingen er det taushetsplikt. Det betyr at det kun er Riksmekleren som kan uttale seg til media. 

Oversikt streikeuttak

9. mai 2024|

Mekling for vekterne

Partene møtes hos Riksmekleren 9. -10. mai.

I dag kl. 10 starter meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny vekteroverenskomst.

Det er satt av to dager hos Riksmekleren. Meklingsfristen er satt til 10. mai 2024 kl. 23:59. Under meklingen er det taushetsplikt. Det betyr at det kun er Riksmekleren som kan uttale seg til media. 

Oversikt streikeuttak

9. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for service og vedlikehold

Tjenester som omfattes av service- og vedlikeholdsoverenskomsten er bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og vedlikeholdstjenester og flerfaglige tjenester m.m.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny overenskomst for service og vedlikehold. Forbundsleder Brede Edvardsen ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

– Resultatet er i tråd med rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft. Vi har også oppnådd fremskritt på tekstområdet, sier Edvardsen.

– Nye teknologier, tekniske krav og miljøvennlige energiløsninger setter nye standarder for service- og vedlikeholdsbransjen. Derfor er jeg glad at vi har fått på plass at vi skal gjennomgå relevante tariffbestemmelser om kompetanseutvikling, sier Edvardsen til slutt.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til

8. mai 2024|

Lønnsoppgjøret for anleggsarbeidere er i gang

Forhandlingsdelegasjonen fra Norsk Arbeidsmandsforbund er klare.

I dag kl. 11 starter lønnsforhandlingene for private anlegg mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Byggenæringen.

Det er satt av to dager til forhandlinger. Forbundets viktigste krav er økt kjøpekraft. Nestleder Arne Presterud leder delegasjonen.

 

6. mai 2024|

1. mai – ARBEID – VELFERD – TRYGGHET

I 134 år har vi markert 1. mai. Over hele verden har arbeidsfolk samlet seg på gater og torg for å stå sammen rundt politiske krav.

I år er LO 125 år og årets hovedparole på 1. mai er: ARBEID – VELFERD – TRYGGHET

– Jeg må jo si at det ikke akkurat legger noen demper på kampviljen når man kan lese at norske toppledere har lønnsøkninger på borti 30 prosent, og så ber de arbeidsfolk nøye seg med 4-5, sier forbundsleder Brede Edvardsen i sin 1. mai appell. 

På Youngstorget i Oslo er det LO-leder Peggy Hessen Følsvik som er hovedtaler. Arrangementet starter 11:45 og 1. mai-toget går ut fra torget 12:45. 

1. mai i hele landet – oversikt

Materiell med årets merke

Årets 1. mai-merke digitalt og materiell for nedlasting finner du her.

1. mai 2024|

Samarbeid med Støttekomiteen for Vest-Sahara

Norsk Arbeidsmandsforbund mener folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid.

Torsdag 21. mars bevilget forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 88 000 kr til Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Territoriet regnes av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid. Dette er en av grunnstenene for et demokrati. 

Sand er en begrenset ressurs, selv i Vest-Sahara. Pengene skal gå til å utvikle en studie som for første gang analyserer omfanget av Marokkos plyndring av sandressursene i de okkuperte områdene. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara er en medlemsorganisasjon stiftet i 1993. Foreningens mål er at folket fra territoriet Vest-Sahara skal få innfrid sin legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet fra kolonitiden. 

 

21. mars 2024|