Tjenester som omfattes av service- og vedlikeholdsoverenskomsten er bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og vedlikeholdstjenester og flerfaglige tjenester m.m.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel om forslag til ny overenskomst for service og vedlikehold. Forbundsleder Brede Edvardsen ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

– Resultatet er i tråd med rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft. Vi har også oppnådd fremskritt på tekstområdet, sier Edvardsen.

– Nye teknologier, tekniske krav og miljøvennlige energiløsninger setter nye standarder for service- og vedlikeholdsbransjen. Derfor er jeg glad at vi har fått på plass at vi skal gjennomgå relevante tariffbestemmelser om kompetanseutvikling, sier Edvardsen til slutt.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 24.05.24. En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja til forslaget.

Les protokollen her

Resultatet kort oppsummert:

  • Generelt tillegg på kr. 10,50 –
  • Minstelønnssatsene heves med kr. 10,50 –
  • Matpengesatsen heves til hhv. 107, – og 214, – kroner.

Øvrig:

NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund vil gjennomføre et utvalgsarbeid for å vurdere hvilke faktiske behov og utfordringer både bedrifter og arbeiderne innenfor bransjen står overfor. Utvalget skal se på hvordan regjeringens varslede kompetansereform best kan tilpasses våre ulike behov.

Utvalget skal gjennomgå relevante tariffbestemmelser om kompetanseutvikling i Overenskomsten for Service og Vedlikehold og vurdere nye og eventuelt endrede bestemmelser.