Enighet i staten

Pressemelding fra LO Stat 24.5.2019

Etter mekling i over et halvt døgn på overtid, aksepterte partene Riksmeklerens skisse. Dermed blir det ingen streik i staten.

Et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962 og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon var det som skulle til.

-Jeg er tilfreds med at vi kom i mål med et resultat uten å sende medlemmene våre ut i streik. Dette har vært en helt spesiell forhandling og mekling, der vi brukte altfor lang tid på å komme i posisjon for reelle forhandlinger om kjernespørsmålene, noe staten må ta mye av ansvaret for, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

24. mai 2019|

Enighet med MEF på miljøverenskomsten

Forhandlingene med MEF på miljøoverenskomsten er i havn.

Dette gjelder: 

Kr 2.50 for alle arbeidstakere som omfattes av overenskomsten.

Kr 2.00 i lavlønnstillegg for alle som omfattes av overenskomsten.

Minstelønnen økes med kr 6.00 pr time.

24. mai 2019|

Brudd i statsoppgjøret

LO Stat brøt tirsdag kveld forhandlingene med staten i årets mellomoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

-Jeg er utrolig skuffet og overrasket over statens mangel på forhandlingsvilje på de fleste områdene vi er opptatt av, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Partene har forhandlet siden 23. april.

-Staten var ikke villig til å komme oss nevneverdig i møte i noen av de sentrale spørsmålene. Isteden kastet vi bort tid på å diskutere detaljer som burde vært enkelt å rydde unna. Derfor er det like greit at Riksmekleren får overta nå, sier han.

1. mai 2019|

Enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF

Fra venstre: Rune Stegen NAF, Glenn Inge Ekholdt NAF, Kennet Bransegg NAF, Geir Arne Lodgaard MEF, Stein Gunnes MEF, Trond Hulleberg MEF og Steinar Rindhølen NAF.
Foto: Kari Druglimo-Nygaard

I går ble det enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Alle får en lønnsøkning på 3,50 kr og ny minstelønnssats er kr 188 pr. time. Også ansiennitetstillegget økes i de fleste trinn. Her kan du lese protokollen.

25. april 2019|

LO-Virke-forhandlingene: Økt kjøpekraft og lavlønnsløft

Foto: Hege Nilsen Ahlquist

– Vi er godt fornøyd med at våre medlemmer i Virke-området er sikret økt kjøpekraft, og særlig at vi har fått til et løft for de lavlønte, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik etter at det i dag ble oppnådd enighet i LO-Virke-forhandlingene.

Forbundssekretær Brede Edvardsen representerte Norsk Arbeidsmandsforbund i forhandlingene og er enig med Hessen Følvik.

– Jeg synes våre medlemmer kommer godt ut av lønnsoppgjøret, sier Edvardsen.

4. april 2019|

Økt kjøpekraft og ekstra løft til lavlønte


Meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO gir økt kjøpekraft til alle og ekstra lønnsløft for de lavest lønte. Dermed blir det ikke streik fra i dag mandag 1. april.

Vi er godt fornøyd med resultatet, og glad for at vi kom til enighet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, etter at meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO ble avsluttet kl. 13.30 i dag.

1. april 2019|