Meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO gir økt kjøpekraft til alle og ekstra lønnsløft for de lavest lønte. Dermed blir det ikke streik fra i dag mandag 1. april.

Vi er godt fornøyd med resultatet, og glad for at vi kom til enighet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, etter at meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO ble avsluttet kl. 13.30 i dag.

– Vi har sikret arbeidstakerne økt kjøpekraft og et ekstra lønnstillegg til de lavest lønte. Oppgjøret bidrar til utjevning og har klar likelønnsprofil, sier LO-lederen.

– Våre medlemmer har tatt ansvar i dårlige tider, nå var det deres tur til å få sin del av kaka, sier han og legger til at dette er det beste resultatet på mange år.

Meklingsresultatet innebærer at alle som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr. 2,50 pr time, dvs kr. 4 875,- i året. I tillegg blir det gitt et ekstra lønnstillegg på kr. 2,- pr time, dvs kr. 3 900,-  i året  til alle på følgende overenskomster:

133 BAKER-OG KONDITOROVERENSKOMSTEN
14 VEKTEROVERENSKOMSTEN
377 TRANSPORTSELSKAPER I NORGE
131 EGG- OG FJÆRFEKJØTTINDUSTRIEN
70 BUTIKKOVERENSKOMSTEN – HK
296 IO TEKO-OVERENSKOMSTEN
333 SKIANLEGG
105 VASKERIER OG RENSERIER
487 AMB-OVERENSKOMSTEN
301 PARKERINGSSELSKAPER
55 BOKBINDERIER
10 RENHOLDSBEDRIFTER
11 RENHOLD
329 GLASS OG KERAMISK INDUSTRI
415 FRITIDS- OG AKTIVITETSAVTALEN
293 LANDFORPLEININGSAVTALEN
79 HOTELL- OG RESTAURANTAVTALEN  –   RIKSAVTALEN
521 DYREPLEIERE
525 JORDBRUK OG GARTNERI
345 OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE
308 BENSINSTASJONER
390 SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSOVERENSKOMSTEN

I tillegg enkelte bedriftsavtaler, se Riksmeklerens møtebok.

Fakta om oppgjøret:

  • Ramme for oppgjøret: 3,2 prosent per 1. april.
  • Generelt tillegg:  2,50 pr time, dvs 4 875,- kroner i året.
  • Lavlønnstillegg:  2 kr pr time, dvs 3 900,- kroner i året.
  • Omfatter rundt 165 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.
  • Totalt vil om lag 22 prosent av disse få lavlønnstillegget.

Nesten halvparten av de som får lavlønnstillegget er kvinner, mens kvinneandelen. i alt er 23 prosent.

Du kan lese protokollen her.

Vurderinger rundt rammen, mellomoppgjøret 2019

HURTIGINFO Meklingsresultat LO-NHO