Forhandlingene med MEF på miljøoverenskomsten er i havn.

Dette gjelder: 

Kr 2.50 for alle arbeidstakere som omfattes av overenskomsten.

Kr 2.00 i lavlønnstillegg for alle som omfattes av overenskomsten.

Minstelønnen økes med kr 6.00 pr time.

Les hele protokollen her.