Tariffoppgjøret i staten innledes i dag: LO Stat krever økt kjøpekraft

LO Stat krever derfor at de disponible midlene gis som sentrale generelle tillegg på hovedlønnstabellen (A-tabellen) for å sikre økt kjøpekraft til alle. Videre krever de sentrale tiltak for økt likelønn mellom kvinner og menn, ekstra løft for lavtlønte og heving av begynnerlønna. 
Pensjon står også på agendaen ved årets oppgjør. I 2018 ble partene enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe for å vurdere hvilken lønn, herunder faste og variable tillegg som skal inngå i pensjonsopptjeningen/pensjonsgrunnlaget for ansatte i staten, og forhandle om det i årets mellomoppgjør.
Også YS, Unio og Akademikerne er en del av forhandlingene.

Fristen er 30. april ved midnatt og Aas forventer at det blir harde tak.
– Vi går alltid inn i forhandlinger med et mål om å bli enig med motparten, men forbereder oss selvfølgelig også på det motsatte, sier han.

SE OGSÅ: Åpningskrav 23. april 2019 – Mellomoppgjøret i Staten

Les mer hos LO Stat

For ytterligere kommentarer:
Egil André Aas, leder i LO Stat: 928 40 455
Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig: 906 89 882