Meklingen i gang

LO og NHO møttes hos Riksmekleren kl. 12.00 lørdag for å starte på meklingen av årets lønnsoppgjør.

Fristen for meklingen er ved midnatt søndag.

Hvis LO og NHO ikke blir enige, vil nærmere 23 000 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april, senest kl. 0600.

30. mars 2019|

Tariffinformasjon

Nå pågår forhandlingene mellom LO og NHO for lønnsoppgjøret 2019. I år er det et såkalt mellomoppgjør – det vil si at det i hovedsak forhandles på regulering av lønn i henhold til det en ble enig om i hovedoppgjøret i fjor.

Forhandlingene foregår mellom hovedorganisasjonene, LO og NHO. Det er altså ikke forhandlinger på enkelte overenskomster.

Partene har brutt forhandlingene og skal møtes til mekling lørdag 30.mars. De har da frist til midnatt søndag 31.mars for å komme til enighet.

Siden det er brudd har LO varslet plassfratredelse for cirka 15% av medlemmene som er omfattet av forhandlingene. En plassfratredelse er en oversikt over hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i streik ved en eventuell konflikt. Norsk Arbeidsmandsforbund har

27. mars 2019|

LO krever meklingen avsluttet. Varsler streik fra mandag 1. april


LO har i dag krevd den frivillige meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO avsluttet, og varslet streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april, senest kl. 0600.

Hvis LO og NHO ikke blir enige, vil nærmere 23 000 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra dette tidspunktet.

– LO konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt, og vi ser derfor ingen grunn til å fortsette den frivillige meklingen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

27. mars 2019|

Brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO

Pressemelding 14.03.2019

– Det er skuffende at NHO ikke ville komme norske arbeidstakere i møte, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO har i dag 14. mars brutt forhandlingene med NHO i lønnsoppgjøret, og varslet avtale- og plassoppsigelse for ca 163 000 medlemmer i privat sektor. Forhandlingene, som har pågått siden 11. mars, har ikke ført fram. Det betyr at oppgjøret nå går til mekling.

14. mars 2019|

Tariffoppgjøret 2019

– I år er det vår tur. Arbeidsfolk skal ha sin del av kaka, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Lønnsforhandlingene mellom LO og NHO startet i dag mandag den 11. mars kl. 13.00 med at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, i spissen for LOs forhandlingsdelegasjon, overleverte kravene til NHOs leder Ole Erik Almlid.

11. mars 2019|

Tariffpolitisk uttalelse 2019

– Partene har gjennom lønnsoppgjørene og på annen måte bidratt vesentlig til at norsk økonomi har snudd til ny oppgang etter oljeprisfallet i 2014. Fagbevegelsen tok ansvar i den usikre økonomiske situasjonen oljenedturen innebar, skriver LO i sin tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret 2019. Uttalelsen ble vedtatt av LOs representantskap 19. februar.

19. februar 2019|