Ønsker du å søke på nytt?

Fant du ikke det du søkte etter? Prøvd et nytt søk.

Kronprins Haakon takker renholdere

Kronprins Haakon takket renholderne som gjør en ekstra innsats for å holde viktige virksomheter rene og smittefrie under koronakrisen. Foto: Det kongelige hoff I dag takket Kronprins Haakon tre av Norsk Arbeidsmandsforbunds tillitsvalgte renholdere for innsatsen under koronapandemien. Felicia McGill Cephas, Naemy Trandum Aasen og Angus McGunnigle deltok i videomøtet med Kronprinsen.

31. mars 2020|

Ny undersøkelse: Ikke alle har alt på det rene

Bare 4 av 10 av de som kjøper renhold til hjemmet sitt vet at det finnes et offentlig renholdsregister på arbeidstilsynet.no hvor de enkelt kan sjekke at de kjøper renhold lovlig.  Det viser en undersøkelse gjennomført på vegne av Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene for økt seriøsitet i renholdsbransjen.  – Alle som kjøper inn renholdstjenester har et ansvar for at renholderne har anstendige lønns- og arbeidsvilkår, sier forbundssekretær Trine Wiig Hagen.

19. desember 2019|

Markering for pensjon fra første krone

Norsk Arbeidsmandsforbund og LOs forbund hadde mobilisert bredt til politisk markering foran Stortinget og hovedkravet til politikerne var pensjonsopptjening fra første krone. En rekke forbundsledere og politikere holdt appell for å støtte kravet.

9. november 2018|

Renholdsbransjen sett nedenfra

-Allmenngjøringen har hatt effekt på lønn og arbeidstid, men ikke alle får tilleggene de har krav på, arbeidspresset har økt og stillingene har blitt redusert, sammenfatter Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Sissel C. Trygstad Lysark. Tirsdag 18.september ble det holdt seminar der Fafo-forskere presenterte funn fra rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra». I tillegg ga Norsk Arbeidsmandsforbund ved Geir Gamborg en tilstandsrapport fra den svarte delen av bransjen. Det ble også holdt samtaler med representanter fra partene lokalt og partene i trepartssamarbeidet for renhold der Norsk Arbeidsmandsforbund var representert. 

19. september 2018|

Dette blir de viktigste sakene i 2018, ifølge tillitsvalgte

Her kan du lese hva som blir det viktigste sakene, ifølge 12 tillitsvalgte i LO-forbundene. FriFagbevegelse tok tempen på Trine Wiig Hagen som er hovedtillitsvalgt renholder.  Foto: Bjørn Grimstad Navn: Trine Wiig Hagen Arbeidsplass: AB Solutions Øst Tillitsverv: Hovedtillitsvalgt, Arbeidsmandsforbundet Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018? Som tillitsvalgt i renholdsbransjen er det å sikre at renholderne får betalt for den tiden de faktisk står til disposisjon for arbeidsgiver, viktig. Vi er kommet godt på vei, men vi har et stykke igjen før vi kan si at vi er i mål og kan legge problemstillingen på hylla.

8. februar 2018|