Kronprins Haakon takket renholderne som gjør en ekstra innsats for å holde viktige virksomheter rene og smittefrie under koronakrisen. Foto: Det kongelige hoff

I dag takket Kronprins Haakon tre av Norsk Arbeidsmandsforbunds tillitsvalgte renholdere for innsatsen under koronapandemien. Felicia McGill Cephas, Naemy Trandum Aasen og Angus McGunnigle deltok i videomøtet med Kronprinsen.

– Takk for at dere gjør deres del for å ta vare på alle menneskene i Norge, og for at smitten skal begrenses i samfunnet vårt, sa Kronprins Haakon. 

Oppe fra venstre: Naemy Trandum Aasen, Kronprins Haakon. Nede fra venstre: Felicia McGill Cephas, Angus McGunnigle.

Under samtalen fortalte renholderne om hvordan arbeidshverdagen så ut etter koronapandemiens utbrudd. Mange renholdere har spesialkompetanse i smittebegrensning.

Vaskebøtte og grønnsåpe er ikke lenger nok. Det kreves kunnskap om kjemi, utstyr og bruk av maskiner. I en situasjon som denne er det kritisk at denne kompetanse benyttes i størst mulig grad.

Angus McGunnigle har tatt en pause i jobben og forteller om sine viktige arbeidsoppgaver.


-Man må være svært nøye og vi har gått på kurs for å lære oss mer om desinfisering, sa Angus McGunnigle ikledd fullt smittvernutstyr.

Synliggjøring av renholdsfaget er viktig og vil gi en betydelig forbedring for mange renholdere sin hverdag.

Felicia McGill Cephas fikk besøk av NRK Trøndelag samtidig som hun var i videomøte med sine fagforeningskamerater og Kronprinsen.

– Det betyr mye for meg og alle som jobber i bransjen at vi blir verdsatt. Det føles ekstra viktig å være på jobb nå og bidra i samfunnsdugnaden, sa Felicia McGill Cephas.

Renholderne passet også på å ta opp bekymringer folk har ute på arbeidsplassene med kronprins Haakon.

– Det er verst for de renholdere som er i risikogruppen. Noen har følt seg litt tvunget å velge mellom egen sikkerhet og helse eller den økonomiske tryggheten det innebærer å ha en jobb, sa hovedtillitsvalgt Naemy Trandum Aasen.

Naemy Trandum Aasen forteller om sin nye arbeidshverdagen i videomøte med Kronprinsen. Foto: Ove Ronny Haraldsen, Kongsberg Gruppen

På slutten av møtet deltok også forbundssekretær Trine Wiig Hagen som fortalte at mange er redde for å bli permittert.

– Å miste hele eller deler av sin inntekt er kritisk for mange i et lavlønnsyrke som renhold, sa Wiig Hagen.

Videomøtet ble avsluttet med en stor takk fra Kronprins Haakon.

-Jeg vil gjerne takke dere og alle renholdere i Norge for den viktige jobben dere gjør. Hils alle kollegaene deres også, sa Kronprinsen.