Bare 4 av 10 av de som kjøper renhold til hjemmet sitt vet at det finnes et offentlig renholdsregister på arbeidstilsynet.no hvor de enkelt kan sjekke at de kjøper renhold lovlig. 

Det viser en undersøkelse gjennomført på vegne av Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene for økt seriøsitet i renholdsbransjen. 

– Alle som kjøper inn renholdstjenester har et ansvar for at renholderne har anstendige lønns- og arbeidsvilkår, sier forbundssekretær Trine Wiig Hagen.

Ulovlig å kjøpe fra renholdsfirma som ikke er godkjent 

­Alle som tilbyr renholdstjenester må være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra et renholdsfirma som ikke er godkjent.

– Alle som kjøper renhold, om det er til hjemmet sitt eller på jobb, har en viktig rolle og et stort ansvar i å bidra til at alle renholdere har anstendige og lovlige arbeidsforhold, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Deler av renholdsbransjen har store utfordringer når det gjelder renholdernes arbeidsforhold. Godkjenningsordningen for renholdsvirksomehter er ett av flere tiltak myndighetene har innført for å redusere den useriøse delen av bransjen. 

 Sjekk i renholdsregisteret at du kjøper renhold lovlig!

Nesten 1 av 10 kjøper renhold til hjemmet sitt. Av dem er det 6 av 10 som ikke kjenner til at det finnes et offentlig renholdsregister på arbeidstilsynet.no der de kan sjekke om rengjøringsbyrået eller vaskehjelpen er godkjent av Arbeidstilsynet, og at de dermed driver lovlig.

– Dette er altfor lavt! I renholdsregisteret er det veldig enkelt å sjekke hvilke firma som er godkjent, sier Vollheim. Hun oppfordrer både privatpersoner og innkjøpere av renholdstjenester i små og store firma om søke opp renholdsfirmaet de bruker i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no.

Registeret kan man bruke både til å søke etter et bestemt firma, eller man kan finne godkjente renholdsfirma i nærheten av seg i en kartløsning.

Ulovlig renholdsfirma? Krev at de godkjenner seg

Blant de som kjøper renhold til hjemmet sitt, og som oppgir at de kjenner til registeret, er det svært få (2 av 10) som faktisk har sjekket om rengjøringsbyrået/vaskehjelpen de bruker er godkjent.

Arbeidstilsynets direktør har tre råd til alle som kjøper renholdstjenester:

1. Sjekk i renholdsregisteret.

Sjekk at renholdsfirmaet du bruker, eller ønsker å bruke, er godkjent. Det gjør du enkelt i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no. Mange som vasker i private hjem er selvstendig næringsdrivende. De skal også være godkjent, og ha HMS-kort. 

2. Krev at de søker godkjenning.

Hvis renholdsfirmaet ikke står i registeret eller har status «ikke lovlig» bør du kreve at de søker om godkjenning. Informer gjerne om at de finner mer informasjon om godkjenningsordningen og hvordan man søker på arbeidstilsynet.no.

3. Avslutt kontrakten hvis renholdsfirmaet ikke søker, eller ikke blir godkjent.

Bruk renholdsregisteret og finn et godkjent renholdsfirma til å vaske hjemme hos deg.

Halvparten vet om godkjenningsordningen

Rundt halvparten av Norges befolkning kjenner til at alle som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Tallet er noe høyere blant de som faktisk kjøper renhold, og blant de som betaler hvitt oppgir 7 av 10 at de vet at den de kjøper renhold fra skal være offentlig godkjent.

– Vi har de siste årene jobbet mye med å gjøre godkjenningsordningen kjent blant offentlige og private virksomheter som kjøper renhold, både gjennom tilsyn og veiledningstiltak. Nå er det viktig at også forbrukere som kjøper renhold til hjemmet sitt kommer på banen og bidrar til at vi får bukt med den useriøse delen av bransjen, sier Vollheim.

Om undersøkelsen:

Et landsrepresentativt utvalg bestående av 3073 personer i Norge 18 år og eldre har svart på en undersøkelse gjennomført av Opinion i november 2019.

Bak undersøkelsen står Treparts bransjeprogram renhold som er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene for økt seriøsitet i renholdsbransjen.

Om godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter:

Godkjenningsordningen er ett av flere tiltak myndighetene har iverksatt for å bekjempe den useriøse delen av renholdsbransjen (Forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter). Ordningen innebærer at:

  • Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, både med og uten ansatte, skal være godkjent av Arbeidstilsynet. De søker om godkjenning på www.altinn.no
  • Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra en virksomhet som du ikke finner i registeret eller som har status ikke godkjent.

I renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no kan innkjøper enkelt sjekke hvilke renholdsvirksomheter som er godkjent, og dermed driver lovlig. Renholdsvirksomheter som ikke finnes i registeret har ikke søkt, og driver dermed ulovlig.

For å bli godkjent må renholdsvirksomhetene dokumentere blant annet at de har valgt verneombud, inngått avtale med bedriftshelsetjeneste, at de betaler allmenngjort tariff og at de har lovlige arbeidsavtaler. De må også være registrert i enhetsregisteret, foretaksregisteret, merverdiavgiftsregisteret og arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret. Alle som utfører renhold i virksomheten skal ha gyldige HMS-kort.

Hvorfor godkjenningsordning for renholdsvirksomheter:

Deler av næringen er preget av useriøse virksomheter, hvor både norsk og utenlandsk arbeidskraft jobber under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår. F.eks ulovlig lav lønn og ulovlig lange arbeidsdager.

Renholdsyrket er fysisk belastende, og tids- og arbeidspresset er høyt. Bedrifter som bevisst bryter arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, som ikke lønner etter allmenngjort tariff, og som ikke betaler skatter og avgifter, ødelegger for de som ønsker å drive lovlig og seriøst.

Kontaktperson: Trine Wiig Hagen, forbundssekretær, Tlf: 93025096, trine.hagen@arbmand.no