Norsk Arbeidsmandsforbund og LOs forbund hadde mobilisert bredt til politisk markering foran Stortinget og hovedkravet til politikerne var pensjonsopptjening fra første krone. En rekke forbundsledere og politikere holdt appell for å støtte kravet.

– Vi er her for å minne politikerne på at vi kjemper for rettferdighet! For å minne dem på at de har et ansvar. Et ansvar de ikke skal ta lett på. Et ansvar for å sikre at over en million nordmenn får pensjonsopptjening fra første krone!, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i sin appell foran Stortinget i dag.


Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen holdt appell foran Stortinget i dag og krevde pensjon fra første krone. 

– Er du renholder, frisør eller bartender i halv stilling, betyr det at du ikke tjener opp pensjon på halvparten av lønna di. Dagens tjenestepensjon i privat sektor er nemlig utformet slik at bare rundt tre av ti arbeidstakere får pensjonsopptjening for hele inntekten sin, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Nå kommer saken endelig opp i Stortinget. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon.

Pensjonsopptjening for hele inntekten, hele livet – for alle, var et krav mange støttet opp om. Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 2 var på plass foran Stortinget og krevde rettferdig pensjon.


Tillitsvalgte Jostein Abrahamsen og Trine Wiig Hagen Trine

Medlemmer og tillitsvalgte fra Norsk Arbeidsmandsforbund kom for å støtte opp om kravet for pensjon fra første krone. For mange av Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemsgrupper slår dagens pensjonsordning svært urettferdig ut, om man sammenligner med andre yrkesgrupper.

Pensjon fra første krone har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. Politikere var på plass for å støtte kravet om pensjon fra første krone. SV-leder Audun Lysbakken var en av dem som holdt appell.

Leder for Rødt, Bjørnar Moxnes, holdt også appell og støttet kravet om pensjon fra første krone.