Det nye forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund. Foto: Øyvind Aukrust, Arbeidsmanden

Landsmøtet i Arbeidsmandsforbundet valgte lørdag ettermiddag sine nye tillitsvalgte for de neste fire årene.

Forbundsledelsen

Leder:
Anita Paula Johansen, Avdeling 142 Longyearbyen, bergverk

Nestleder:
Brede Edvardsen, Avdeling 1 Øst, renhold

Organisasjonsleder:
Trond Karlsen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt

Forbundssekretær:
Terje Mikkelsen, Avdeling 7 Sør-Vest, vakt

Forbundssekretær:
Arne Presterud, Avdeling 6 Vest, private anlegg

Forbundssekretær:
Steinar Rindhølen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, private anlegg

Forbundssekretær:
Trine Wiig Hagen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, renhold

Ungdomssekretær:
Karina Veum, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt


Forbundsstyret

Representanter:

 • Anita Paula Johansen, Avdeling 142 Longyearbyen, bergverk (leder)
 • Brede Edvardsen, Avdeling 1 Øst, renhold (nestleder) 
 • Trond Karlsen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt (organisasjonsleder)
 • Terje Mikkelsen, Avdeling 7 Sør-Vest, vakt (forbundssekretær)
 • Arne Presterud, Avdeling 6 Vest, private anlegg (forbundssekretær)
 • Cato Uhlman, Avdeling 1 Øst, bom
 • Ronny Olsen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, privat anlegg
 • Janita Blomvik, Avdeling 3 Møre og Romsdal, vakt
 • Kjell Einar Kristiansen, Avdeling 4 Nordland, Kystverket
 • Frode Engen, Avdeling 5 Innlandet, maskin
 • Bjørn Tore Olsen, Avdeling 6 Vest, renhold
 • Inge Ramsdal, Avdeling 7 Sør-Vest, private anlegg
 • Ann Jeanette Westrum, Avdeling 8 Midt-Norge, renhold
 • Øystein Sedolf Pedersen, Avdeling 9 Nord, bergverk

Vara:

 • Steinar Rindhølen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, private anlegg (forbundssekretær)
 • Trine Wiig Hagen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, renhold (forbundssekretær)
 • Ole Jonny Zeylon, Avdeling 1 Øst, bergverk
 • Ole Morten Karlsen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Monica Sulebakk, Avdeling 3 Møre og Romsdal, renhold
 • Endre Sjøvoll, Avdeling 4 Nordland, maskin
 • Steinar Evensen, Avdeling 5 Innlandet, bergverk
 • Hege Mjelde, Avdeling 6 Vest, vakt
 • Helge Sannes, Avdeling 7 Sør-Vest, private anlegg
 • Tina Marita Rønning, Avdeling 8 Midt-Norge, vakt
 • Richard Richardsen, Avdeling 9 Nord, asfalt

Landsstyret

Representanter: 

 • Solveig Samuelsen, Avdeling 1 Øst, renhold
 • Aasmund Teigum Næss, Avdeling 1 Øst, maskin
 • Thinesha Kugathasan, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Peter Barkar, Avdeling 2 Oslo/Akershus, private anlegg
 • Irene Skuggen Olsen, Avdeling 3 Møre og Romsdal, renhold
 • Thomas Rene Kristiansen, Avdeling 4 Nordland, maskin
 • Even Sundbakken, Avdeling 4 Nordland, private anlegg
 • Jarle Røksund, Avdeling 5 Innlandet, asfalt
 • Malin Trellevik, Avdeling 6 Vest, private anlegg
 • Said Hassan, Avdeling 6 Vest, renhold
 • Hilde Thue, Avdeling 6 Vest, vakt
 • Stian Ollilla, Avdeling 7 Sør-Vest, bergverk
 • Frank Toks, Avdeling 214 Sandbekk Grubearbeiderforening, bergverk
 • Robert Valslag, Avdeling 8 Midt-Norge, service og vedlikehold
 • Mailinn Kjellmann, Avdeling 9 Nord, bergverk

Vara: 

 • Cathrine Siro, Avdeling 1 Øst, fritidsanlegg
 • Gunnar Bentehaugen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Knut Ramsvik, Avdeling 3 Møre og Romsdal, maskin
 • Gustav Landsverk, Avdeling 3 Møre og Romsdal, Kystverket
 • Kristina Kynast, Avdeling 4 Nordland, renhold
 • Ole Petter Edvardsen, Avdeling 4 Nordland, maskin
 • Nils Johan Hansson, Avdeling 5 Innlandet, asfalt
 • Anita Mellum, Avdeling 5 Innlandet, renhold
 • Kjell Ove Fossmark, Avdeling 6 Vest, private anlegg
 • Knut Johannes Berg, Avdeling 6 Vest, vakt
 • Christian Heinecke, Avdeling 7 Sør-Vest, vakt
 • Loyd Olaf Nilsen, Avdeling 142 Longyearbyen, bergverk
 • Morten Dahl, Avdeling 8 Midt-Norge, asfalt
 • Ann Mari Silden, Avdeling 9 Nord, renhold
 • Jens Petter Richardsen, Avdeling 9 Nord, maskin

LOs representantskap

Representanter:

 • Brede Edvardsen, Avdeling 1 Øst, renhold (nestleder)
 • Janita Blomvik, Avdeling 3 Møre og Romsdal, vakt
 • Frank Toks, Avdeling 214 Sandbekk Grubearbeiderforening, bergverk
 • Frode Engen, Avdeling 5 Innlandet, maskin
 • Christian Heinecke, Avdeling 7 Sør-Vest, vakt
 • Inge Ramsdal, Avdeling 7 Sør-Vest, private anlegg

Personlige vara:

 • Steinar Rindhølen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, private anlegg (forbundssekretær)
 • Bjørn Tore Olsen, Avdeling 6 Vest, renhold
 • Thinesha Kugathasan, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt
 • Hans Arne Hansen, Avdeling 4 Nordland, private anlegg
 • Tina Marita Rønning, Avdeling 8 Midt-Norge, vakt
 • Jørn Finnmarking Haga, Avdeling 9 Nord, vakt

LO Stats representantskap

Representant:

 • Kjell Einar Kristiansen, Avdeling 4 Nordland, Kystverket

Vara:

 • Ellen Marie Store Olsen, Avdeling 9 Nord, Statens vegvesen

Kontrollkomiteen

 • Leder: Kjell Borglund, Avdeling 5 Innlandet, maskin
 • Nestleder: Randi Helene Arntsen, Avdeling 4 Nordland, renhold
 • Stein Torbjørn Larsen, Avdeling 9 Nord, NVE

Vara:

 • Rigmor Johanssen, Avdeling 4 Nordland, vakt
 • Veronica Ryan, Avdeling 1 Øst, fritidsanlegg
 • Karl Severin Olsen, Avdeling 3 Møre og Romsdal, Kystverket