Her kan du lese hva som blir det viktigste sakene, ifølge 12 tillitsvalgte i LO-forbundene. FriFagbevegelse tok tempen på Trine Wiig Hagen som er hovedtillitsvalgt renholder. 


Foto: Bjørn Grimstad

Navn: Trine Wiig Hagen

Arbeidsplass: AB Solutions Øst

Tillitsverv: Hovedtillitsvalgt, Arbeidsmandsforbundet

Hva blir den viktigste saken for deg som tillitsvalgt i 2018?

Som tillitsvalgt i renholdsbransjen er det å sikre at renholderne får betalt for den tiden de faktisk står til disposisjon for arbeidsgiver, viktig. Vi er kommet godt på vei, men vi har et stykke igjen før vi kan si at vi er i mål og kan legge problemstillingen på hylla.

Renholdere har hatt reallønnsnedgang, og som lavtlønnede kjennes dette godt på lommeboka til den enkelte renholderen. I 2018 kan vi ikke finne oss i at vi får et oppgjør som ikke sikrer reell lønnsvekst.

Hvilken sak syns du LO skal prioritere i 2018?

For renholdere er pensjon og særlig muligheten til å ta ut tidligpensjon viktig. LO må ta sikte på å få endret AFP-ordningen slik at den kan brukes til det den var ment til opprinnelig: Å sørge for at man kan gå av med pensjon tidlig på en verdig måte. Det å få forhandlingsrett på obligatorisk tjenestepensjon i tillegg til en bedre AFP-ordning vil kunne være med på å sikre at også lavtlønnede kan få en lønn å leve av når de går av med pensjon.